• ik zoek een schakelaar voor TOPCRAFT boormachine type nr tsb 416 nr van onderdeel is 425052101.waar kan ik he bestellen bij voorbaat dank

    Gesteld op 3-9-2018 om 14:54 in forum Topcraft TCSB 512-1 Misbruik melden
    • Ik heb ook zo' n boormachine . Daarvan ging ook de aan uit schaklaar stuk. Nieuw niet meer te koop. Ik heb dat prima opgelost door de bestaande schakelaar incl. relais te verwijderen. Daarvoor in de plaats een dubbelpolige wip schakeelaar te gebruiken. Even knutselen en het past. Een functie werkt dan niet meer.nl als je de klep open doet stopt de machne wel maar bij het dichtdoen gaat de machine weer draaien. In de originele staat moest je de aan/ uit knop gebruiken. ( veiligheid. ). Voor de rest is alles prima opgelost.. succes Jaap Geantwoord op 29-4-2019 om 18:11

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info