• Hoe lang duurt het eer de accu volgeladen is en wordt het rode lampje dan groen of blijft het rood branden als teken dat hij aan het opladen is?

  Gesteld op 3-5-2017 om 13:56 in forum Topcraft Power and air station Misbruik melden
  • Beste , ziehier een richtlijn in electronica :

   De lader geeft 12Volt af ondereen stroom van 500 mA = 0,5 ampere.
   Deaccu heeft een capaciteit van 17 A/uur , dat betekent gewoon dat de
   accu gedurende 17 uur lang een stroom van 1 Ampere kan leveren,
   want 17 maal 1 = 17. Dus dat betekent ook dat een verbruik mogelijk
   is van een 0,5 Ampere gedurende 2X17 uur , want 2X17 maal 0,5 is ook 17A:uur
   DUS , datzelfde geldt voor het opladen . Een lege batterij opladen tot een
   capaciteit van 17 A/uur vergt bij een laadstroom van 0,5 ampere gedurende
   2 maal 17 uur = 32 uur !!!! En dat is theoretisch want in de praktijk duurt het iets
   langer .
   Ziezo, happy ?
   Florent , B25-florvv@skynet.be Geantwoord op 28-12-2017 om 18:53

   Waardeer dit antwoord (7) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info