• ik heb een topcraft energie & air gekocht en aangsloten op het net.
  Het rode lampje brand en hoelang duurt het eer de accu opgeladen is ?
  bedankt bij voorbaat hoor :-)

  Gesteld op 29-1-2015 om 15:29 in forum Topcraft Power and air station Misbruik melden
  • Ik heb er net 1 gekocht in het boekje staat dat het ong 48 uur kan duren of totdat het rooie lampje uitgaat je kunt het niveau vd battery controleren door de power knop FF aan te zetten 1 lichtje is helemaal opgeladen 2 groene lichtjes voldoende geel zwak rood opladen nodig hij moet as je apparaat niet gebruikt 1 keer in de 6 maand worden opgeladen anders word de batterij accu minder er staan voor de rest wel handelingen op internet succes ermee Geantwoord op 13-2-2015 om 13:02

   Waardeer dit antwoord (10) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info