• Ik heb dit station deze week aangeschaft en ben hem al meer dan 24uur het laden. De 2 groene lampjes blijven beide branden en de adapter is nog steeds warm. Kan me iemand vertellen wanneer dit apparaat 100%vol is? Alvast bedankt groet Rene

  Gesteld op 28-11-2011 om 11:59 in forum Topcraft Power and air station Misbruik melden
  • Ik zit met hetzelfde probleem als bij Rene.
   Hoe lang moet je de enrgiestation van Topcraft opladen want in de gebruiksaanwijzing staat dat er maar 1 groen lampje moet branden als hij volledig is opgeladen?
   Groeten van E. v. Laak. Geantwoord op 30-11-2011 om 10:45

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info