Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
COCOON 1100
DRAADLOZE TELEFOON
HANDLEIDING
1.2
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Mijn Cocoon 1100 toestel gaat niet meer over als er gebeld wordt. Gisteren hadden wij hier in Leiden een stroomstoring wellicht is het daardoor gekomen. Gesteld op 8-2-2018 om 13:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Nog even ter aanvulling: Het belvolume staat op 5 dus hoog. Toch geeft mijn telefoon niet aan als er gebeld wordt. Wie helpt? Geantwoord op 8-2-2018 om 14:29

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Hoe kunnen wij de voicemail, van draadloze Topcon cocoon 1100, afsluiten?
  We hebben geen Handleiding en kunnen die op deze site niet downloaden.
  Wij zijn niet van de computer generatie,
  Kunt u ons, via de mail, uitleggen hoe te handelen.
  Met vriendelijke groeten.

  J.W. van Dijk
  jacvandijk@casema.nl
  Marijkeplein15
  4872 BG Etten-Leur Gesteld op 7-12-2015 om 15:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Klik op "Ga naar handleiding" maar ik kan u zo wel zeggen dat u via de provider (kpn/ziggo) van uw telefoon abbonement de voicemail uit kunt zetten Geantwoord op 11-4-2016 om 20:24

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • ik wil graag nog1 dect cocoon 1100 tel bestellen kan dat, en wat zijn de kosten Gesteld op 4-6-2014 om 10:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan ik een voorkeursnummer invoeren. Bijv. Dat wanneer je nummer 1 intoets gebeld wordt naar de juiste persoon, (makkelijk met kinderen. ) Gesteld op 22-4-2014 om 10:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hebben jullie nog cocoon 1100 tel. en wat zijn de kosten Gesteld op 2-4-2014 om 13:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Als de telefoon overgaat en ik hem wil opnemen, verschijnt in de display "geweigerd" en krijg ik vaak de in-gesprek-toon, maar niet altijd. Gesteld op 21-2-2014 om 17:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • telefoon gaat snel uit, ik kan niet lang praten max 5 minuten moet hele dag opladen,
  wat moet ik doen, waar moet ik batterij vinden voor deze Cocoon 1100? Gesteld op 3-2-2014 om 09:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hebben jullie de draadloze tel; cocoon 1100 nog,en zo ja wat kosten ze
  Gesteld op 22-12-2013 om 11:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Topcom Cocoon 1100 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Topcom Cocoon 1100 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,54 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info