Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/64
Pagina verder
25/45
BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Koplamp vervangen. Lampje krijg ik niet los. Hoe doe ik dit Gesteld op 22-4-2020 om 09:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe werkt de koppeling van een thomos snorbrommer want de mijne slipt door terwijl de voeringen nog goed zijn
  Gesteld op 6-8-2019 om 19:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb een tomos e-start ,hier blijft de choke vast bij koude start totdat deze automatisch terugvalt als de motor warm is. mijn vraag is : hoe krijg ik de choke terug als de motor niet wil starten? Gesteld op 11-6-2018 om 10:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Benzine kraan is dicht maar toch kan ik brommer rijden
  Gesteld op 19-3-2016 om 13:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Dat heb ik nou ook kan mn kraantje uitzetten en carbarateur leegrijden en slang leegrijden doet ie niet. Bleek dus dat die ook benzine door liet stromen als die op uitstand staat. Benzinekraan vervangen. Ga ik ook doen. Geantwoord op 18-5-2017 om 07:53

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Bij mijn tomos packr' zit onder het zadel een knopje aan het frame vast. Het kan gedraaid worden, maar gaat niet los. Waarvoor dient dit? Gesteld op 21-10-2015 om 22:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wat is de stond om de benzinekraan dicht te zetten. Gesteld op 19-9-2015 om 15:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • goede middag
  ik heb ,n tomos revival 45 km rijdt zeer goed....maar nu ,n paar het probleem gehad valt onder het rijden in een keer uit....geen gepruttel maar in een keer stil na kwartiertje op nieuw starten en hij loopt weer als ,n trein... nu mijn vraag in welke richting moet ik dit zoeken alvast bedankt Gesteld op 13-7-2015 om 14:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Eerst dacht ik bobine stuk. Maar later bleek toch de ontstekingkapot te zijn
   Ontsteking vervangen rijd nu maand probleemloos
   Groet succes Geantwoord op 13-7-2015 om 14:52

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • hoeveel kilometer kan ik rijden met een volle tank? Gesteld op 10-3-2015 om 09:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Als snorfiets op toeren is is het net of ik gas open en dicht zeten gaatzo maar door wat kan ik hier aan doen? Gesteld op 22-2-2015 om 13:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe benzinekraantje open en reserve bij Tomos Sporr R? Gesteld op 25-4-2014 om 12:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn e-start doet het opeens niet meer accu is vol graag reac. Gesteld op 4-10-2013 om 12:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Tomos 45 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Tomos 45 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,79 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info