• Hoeveel kopjes rijst moet men gebruiken met bijgeleverde maatbeker van tomado rijstkoker voor 1 persoon

    Gesteld op 1-9-2019 om 15:36 in forum Tomado Rijstkoker Misbruik melden
    • het handigste voor mij is altijd om een 2-persoons portie te maken, aangezien het erg moeilijk is om de rijst gaar te krijgen voor een enkele portie. Ik doe dan 2 bekers rijst + 2.5 bekers water. Tip is om de rijst een half uurtje van te voren klaar te zetten, zodat de rijst wat water opzuigt en daardoor wat zachter wordt. De overige portie kan dan nog in de koelkast bewaard worden en de volgende dag lekker makkelijk in de magnetron. Geantwoord op 2-9-2019 om 16:00

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info