• Hallo, ik heb sinds anderhalve maand een grote rijststomer van Tomado. Als ik rijst kook, dan zit alles onder de spetters en niet zo'n beetje ook. Het lijkt alsof het deksel niet goed sluit. Iemand suggesties?

    Gesteld op 22-6-2017 om 18:07 in forum Tomado Rijstkoker Misbruik melden
    • Dat komt omdat er een stoomgaatje in het deksel zit. Wat je kunt doen is aluminiumfolie over het deksel met wat ruimte tussen het deksel en het folie. Prik in een cirkel gaatjes in het folie. De spetters worden nu door het folie opgevangen en de stoom kan weg. Het ding is gewoon niet goed ontworpen. Geantwoord op 15-3-2018 om 20:29

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info