Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/119
Pagina verder
TomTom GO
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hoe krijg ik mijn tom tom uit heb al vanalles geprobeerd Gesteld op 4-6-2022 om 13:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Geachte,
  Toen ik mijn 70e vejaardag vierde met mijn kinderen, kreeg ik van hen een tomtom300 kado.
  Het navigatiesysteem heeft mijn dochter azangekocht bij haar buurman. Die persoon zijn auto werdt aangereden op een parkeerplaats en was totaal vernield. Die persoon heeft een nieuwe auto gekocht met een ingebouwde GPS. die mijnheer heeft nieks van papieren met de gegevens van de GPS.
  Daarom vraag ik u wat ik moet doen om eventueel een kaart te updaten en zijn er nog zulke kaarten beschikbaar?

  Groetjes
  Lieven Grymonprez
  Rumbeeksesteenweg 205
  8800 Roeselare
  Tel. 051/227122
  Mobiel: 0473/737289

  Email: lievengrymonprez@skynet.be
  Gesteld op 16-7-2011 om 11:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Pépé, ik mis je zo!
   Dit is het enige bericht dat ik nog heb van jou...
   'k Zou zo graag hebben dat je bij mij kon zijn of gewoon kon reageren..
   Je wordt zo gemist
   xxxx Geantwoord op 26-3-2015 om 00:54

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw TomTom go 300 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van TomTom go 300 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 9,14 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van TomTom go 300

TomTom go 300 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 22 pagina's

TomTom go 300 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 82 pagina's

TomTom go 300 Snelstart handleiding - Deutsch - 22 pagina's

TomTom go 300 Gebruiksaanwijzing - English - 112 pagina's

TomTom go 300 Gebruiksaanwijzing - English - 22 pagina's

TomTom go 300 Gebruiksaanwijzing - Français - 122 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info