Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/200
Pagina verder
TomTom GO PREMIUM
Manuel d'utilisation
18.2
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Kun je de tomtom GO Premium X instellen voor je caravan b.v. dat je niet door een tunnel kunt.
  Gesteld op 12-10-2022 om 19:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik wil via Terneuzen naar Hulst rijden . Hoe stel ik dit in op mijn Go Premium X systeem? Gesteld op 16-9-2022 om 12:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan ik voor het opladen van mijn nieuwe Premium X gebruik maken vande oplader die bij mijn Start 60 hoort? Gesteld op 20-5-2022 om 22:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn tom tom premium x geeft geen route wijziging door.wat doe ik fout
  Gerrie Gesteld op 4-9-2021 om 12:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik de batterij niveau zien? TomTom go premium X Gesteld op 18-3-2021 om 19:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn go premium x van 1 jaar oud reageert niet. Ik heb hem langere tijd aan de oplader gehad, hij doet niets, wat nu te doen? Gesteld op 17-10-2020 om 12:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw TomTom GO PREMIUM X bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van TomTom GO PREMIUM X in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 7,25 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van TomTom GO PREMIUM X

TomTom GO PREMIUM X Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 183 pagina's

TomTom GO PREMIUM X Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 201 pagina's

TomTom GO PREMIUM X Gebruiksaanwijzing - English - 191 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info