• Ik ben 2 jaar in het bezit van een Tom Tom 4EH52 en niet aangesloten op de sigaret aansteker in de auto is de batterij na een half uurtje leeg.
  mijn vraag is ; is de batterij vervangbaar of moet ik een nieuw navigatie apparaat kopen.
  m vr gr Bert
  bert@de-rumpte.nl

  Gesteld op 3-4-2014 om 19:04 in forum TomTom 4EH52 Misbruik melden
  • jahoor geen probleem
   tomtom zit van achteren met 1 schroefje vast
   losdraaien en met bijv een kleine platte schroevendraaier vanaf de voorkant
   voorzichtig de voor en achterkant van elkaar verwijderen
   dan kom je vanzelf bij de accu.
   nummer noteren en op internet het juiste type accu kopen Geantwoord op 18-8-2014 om 21:50

   Waardeer dit antwoord (6) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info