Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/60
Pagina verder
Tiptel.com GmbH
Business Solutions
Halskestraße 1
40880 Ratingen
Deutschland
Tel.: 0900 100–84 78 35*
Internet: www.tiptel.de
E-Mail: info@tiptel.com
International: www.tiptel.com
*(1,49 Euro/Min. aus dem Festnetz der
Deutschen Telekom, abweichende
Mobilfunkpreise möglich)
Tiptel GmbH
Ricoweg 30/B1
2351 Wiener Neudorf
Österreich
Tel.: 02236 677 464-0
Fax: 02236 677 464-22
E-Mail: office@tiptel.at
Internet: www.tiptel.at
Tiptel AG
Bahnstrasse 46
8105 Regensdorf
Schweiz/Suisse/Svizzera
Tel.: 044 843 1
3 13
Fax: 044 843 13 23
E-Mail: tiptel@tiptel-online.ch
Internet: www.tiptel-online.ch
Tiptel B.V.
Camerastraat 2
1322 BC Almere
Nederlands
Telefoon: 036 53 666 50
Fax: 036 53 678 81
e-mail: info@tiptel.nl
Internet: www.tiptel.nl
Tiptel NV/SA
Leuvensesteenweg 510 bus 4
1930 Zaventem
Belgique/België
Tel.: 0903 99 333 *
Fax: 02 714 93 34
E-Mail: tech@tiptel.be
Internet: www.tiptel.be
* (1,20 Eur / Min.)
Tiptel s.a.r.l.
23, avenue René Duguay-Trouin
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tél.: 01 39 44 63 30
Fax: 01 30 57 00 29
e-mail: support@tiptel.fr
Internet: www.tiptel.fr
(en) 04
/
2014
EDV 4935511
60

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Tiptel Ergophone 6120 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Tiptel Ergophone 6120 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info