• Beste,
  Ik kocht een sauter asama van 500 watt. Helaas zat er géén vlaams boekje bij met de gebruiksaanwijzing. Kan U mij een nederlandstalige gebruiksaanwijzing toesturen ???
  Malfait Fernand
  Abeele 52
  8550 Zwevegem

  Gesteld op 15-2-2019 om 06:36 in forum Klimaatbeheersing Thermostaat Misbruik melden
  • Beste, hebt u inmiddels een handleiding want ook ik ben dringend op zoek naar deze handleiding. Installateur nam boekje mee dus na de winterperiode kan ik toestel niet meer aanzetten Geantwoord op 29-9-2020 om 23:49

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Heeft u de handleiding nog nodig, heb de papieren (Franse) versie teruggevonden. Stuur mij op stevendeclerck@hotmail.com Geantwoord op 18-11-2020 om 10:13

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info