Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/23
Pagina verder
19
Betriebsstundenzähler
Die Betriebsstunden des Kanals (Relais) werden im Menü
OPTIONEN angezeigt und gelöscht. Überschreiten die
Betriebsstunden den im Menü Service eingestellten Wert, wird
im Display SERVICE angezeigt.
Beispiel: Austausch eines Leuchtmittels nach 5.000 h.
Betriebsstunden löschen oder den im Service eingestellten
Wert erhöhen (z. B. auf 10.000 h)
Speicherkarte OBELISK top2 verwenden
Sämtliche Funktionen können auch über die OBELISK-Soft-
ware am PC eingestellt und mit der Speicherkarte auf das
Gerät übertragen werden.
Speicherkarte in die Zeitschaltuhr stecken
Gespeicherte Schaltzeiten und Geräteeinstellungen in die
Zeitschaltuhr ein-/auslesen oder Obeliskprogramm starten
Speicherkarte nach dem Kopieren etc. abziehen
!
Mechanische Belastung oder Verschmut zung bei Lage-
rung/ Transport vermeiden
L PC-Software OBELISK top2 erhältlich unter
www.theben.de
19

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Alles ingevuld maar springt niet aan op de gevraagde tijd ....wat te doen.
  Moet ik de tijd nog een keer bevestigen?
  Mvg Uppy Gesteld op 30-9-2020 om 17:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • met het schakelen in de Theben Tr 610 top2 krijg ik alleen een ' On' stand te zien. Zit er geen ' off' stand op. Met andere woorden kan ik de schakelaar ook uit zetten op een bepaalde tijd. of stop hij aan het einde van de dag? Gesteld op 20-5-2017 om 21:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik had met hetzelfde probleem te maken, maar heb de oplossing gevonden.
   Je stelt voor alle dagen eerst de aan-tijd in, en dan begin je via nieuw aan een tweede kanaal, daar kies je dan voor uit-tijd met de pijltjes toets naar links. Daar stel je dan de uit-tijd voor alle dagen van de week in.
   Dat is in de handleiding niet duidelijk! Geantwoord op 11-10-2017 om 17:54

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Bij mijn tijdschakelklok Termina TR 610 0100 Top 2 staat de schakeltijd op 2 keer per 24 uur geprogrammeerd voor 7 dagen = (blok).
  Maar na 7 dagen(blok) is de aangeduide tijd op de display plotseling 2 min vooruit.
  Heeft dat te maken met programmatie klok of moet ik juist via mijn uurtijd - minuten manueel deze corrigeren? Gesteld op 22-6-2015 om 16:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Het probleem is opgelost.
   Via het programma < Tijd/Datum < Uurtijd < uren/ min heb ik de tijd schakelklok perfect de tijd kunnen zetten.
   De exacte tijd instellen geeft dus niets te maken met de programmatie van de tijdschakelklok.
   MVG. Geantwoord op 30-6-2015 om 01:50

   Waardeer dit antwoord (5)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Theben Termina TR 610 top2 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Theben Termina TR 610 top2 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,86 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Theben Termina TR 610 top2

Theben Termina TR 610 top2 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 12 pagina's

Theben Termina TR 610 top2 Gebruiksaanwijzing - Français - 12 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info