Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/62
Pagina verder
Razor Series
4610 · 4610 W · 4610 TR · 4610 TR/W · 4650 TR/WE · 4680 TR/W · 5110 TR/W · 5120 TR/W
5130 TR/W
· 5135 TR/W · 5140 TR/W · 5150 TR/WE · 5160 TR/WE · 5170 TR/WE · 5180 TR/WE
DK Betjeningsvejledning
GB User manual
D Bedienungsanleitung
F Manuel de l’utilisateur
PL Instrukcja obsługi
RO Manual de instrucţiuni
РУС Руководство по эксплуатации
NL Gebruikershandleiding
ACHTUNG !
DENKEN SIE DARAN, VOR
INBETRIEBNAHME MOTORÖL (SAE-30)
AUFZUFÜLLEN!
BELANGRIJK !
DENK ERAAN OM VOOR HET STARTEN
MET BENZINE-OLIE SAE-30
TE VULLEN!
VIGTIGT !
HUSK AT PÅFYLDE MOTOROLIE
SAE-30
FØR START!
Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 16.2
Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk -
p
ost
@
texas.dk
ATENTIE!
GÂNDIRE TU AMINTIȚI ÎNAINTE ULEI
MOTOR DE FUNCȚIONARE (SAE-30)
COMPLETEAZA!
IMPORTANT !
REMEMBER TO FILL WITH ENGINE OIL
SAE-30
BEFORE START!
IMPORTANT !
NE PAS OUBLIER DE REMPLIR AVEC
DE L’HUILE DE MOTEUR SAE-30
A
VANT LE DEMARRAGE!
ВАЖНО!
НЕ ЗАбУДЬТЕ ЗАПОЛНИТЬ
МОТОРНЫМ МАСЛОМ OIL SAE-30
ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ!
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Texas Razor 5140 TR-W bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Texas Razor 5140 TR-W in de taal/talen: Dansk, Deutsch, English, Français, Nederlands, Polski als bijlage per email.

De handleiding is 7,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info