Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/70
Pagina verder
Bitte aufklappen
Bitte aufklappen
Universalfernbedienung
10 in 1
UFB 214
Bedienungsanleitung
Mit dem Kauf dieses TEVION®-Produkts gelangen Sie
nicht nur in den Genuss der Herstellergarantie, sondern werden
zusätzlich von unseren engagierten Mitarbeitern über die
Hotline und den Web-Support unterstützt.
XI / 21 / 2011
KUNDENDIENST
www.gt-support.de
MODELL: UFB 214
2 x AAA
Markenbatterien
• Standfuß
01805-000136*
* 14 Ct./Min. im Festnetz der Deutschen Telekom.
Anrufe aus dem Mobilfunknetz kosten bis zu 42 Ct./Min.
JAHRE
GARANTIE
E44259_Tevion_UFB214_A4-CoverIM.ai 1 23.08.11 17:56
Inhalt
1. Übersicht ..................................................2
2. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen! ........3
3. Sicherheitshinweise ................................ 3
4. Lieferumfang ............................................5
5. Batterien einlegen ...................................5
6. Erste Einstellungen ................................. 5
7. Fernbedienung auf Geräte abstimmen .. 6
7.1 Gerätecodes aus Herstellerliste ...... 7
7.2 Gerätecodes aus Codeliste............. 8
7.3 Automatische Codesuche ............... 9
7.4 Tastenbelegung „lernen“ ................. 9
7.5 Code für Geräte zurücksetzen ...... 10
8. Besondere Einstellungen .....................11
9. Makrofunktion ........................................13
10. Timerfunktion ........................................15
11. Lieblingssender speichern / aufrufen .16
12. Reinigung ...............................................17
13. Problemlösungen ..................................18
14. Hinweis zur Konformitätserklärung .....18
15. Entsorgen ...............................................19
16. Technische Daten ..................................19
17. Codeliste ................................................20
17.1 Fernsehgeräte (Taste TV)............. 20
17.2 DVD-Player (Taste DVD) .............. 34
17.3 Blu-ray / HD-DVD (Taste BD) ....... 41
17.4 Videorekorder (Taste VCR)........... 42
17.5 Set-Top-Boxen (Taste STB).......... 47
17.6 Satelliten-Receiver (Taste SAT).... 51
17.7 Zuspielgeräte (Taste AUX)............ 64
17.8 CD-Player (Taste CD)................... 65
17.9 Verstärker (Taste AMP) ................ 67
18. Garantiebedingungen ...........................70
UFB 214.book Seite 1 Dienstag, 23. August 2011 7:06 19
1Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Tevion UFB 214 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Tevion UFB 214 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 3,4 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info