686244
2
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/52
Pagina verder
2 Impaq 8000
Inhalt
Allgemeine Hinweise und Informationen ................ 3
Zur Kenntnisnahme ..............................................3
Warenzeichen .......................................................3
Cinavia Hinweis ....................................................3
Originalverpackung ...............................................4
Reklamation ..........................................................4
Kontakt ..................................................................4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch ........................4
Zu Ihrer Sicherheit..................................................... 5
Signalbegriffe ........................................................5
Sicherheitshinweise ..............................................5
Warnung vor Sachschäden ..................................6
Symbolerklärungen ................................................... 7
Übersicht .................................................................... 8
Auspacken .............................................................8
Lieferumfang .........................................................8
Lieferung prüfen ....................................................8
Bedienelemente und Anschlüsse ............................ 9
Vorderseite ............................................................9
Rückseite ............................................................... 9
Fernbedienung ......................................................... 10
Batterien einlegen ...............................................11
Funktionsweise ...................................................11
Aufstellen ................................................................. 12
Aufstellungsort ....................................................12
Lautsprecher aufstellen .....................................12
Lautsprecher anschließen .................................13
Pre Out .................................................................13
Anschließen ............................................................. 13
T V- Gerät ...............................................................14
Kopfhörer .............................................................14
Eingänge für Quellgeräte ....................................14
FM/UKW-Antenne ...............................................15
Netzwerk/Internet ...............................................15
WLAN ...................................................................15
Net zanschluss ..................................................... 15
Grundfunktionen...................................................... 16
Sensor tasten .......................................................16
Ein- und Ausschalten ..........................................16
Quelle wählen ......................................................16
Lautstärke einstellen ..........................................17
Klang einstellen...................................................17
Surround-Modus wählen ....................................17
Audio-Verzögerung einstellen .............................18
Kanalpegel einstellen .........................................18
Haupt menü ............................................................... 19
Meine Medien .......................................................... 20
Hauptmenü „Meine Medien“..............................20
Hauptmenü „Einstellungen“ ...............................21
Menü „Video Setup“ ............................................21
Menü „Lautsprechereinstellungen...................22
Menü „Audio Setup“ ...........................................22
Menü „Audio Mapping“.......................................23
Menü „Sprache“ ..................................................23
Menü „Netzwerk“ ................................................23
Menü „Kabellos“ .................................................26
Menü „System...................................................26
Menü „Sicherheit“ ...............................................27
Klang ......................................................................... 28
Hauptmenü „Klang“ ............................................28
Quelle ........................................................................ 29
Hauptmenü „Quelle“ ...........................................29
Radio -Be trieb ........................................................... 30
Radiosender einstellen .......................................30
Senderspeicher ...................................................31
Bluetooth
®
-Betrieb .................................................. 32
Wiedergabe .........................................................33
BD/DVD/C D-B e trieb ................................................ 3 4
Geeignete BDs/DVDs/CDs .................................34
Disc abspielen .....................................................34
Disc auswerfen ....................................................35
USB-Betrieb ............................................................. 36
USB-Gerät verbinden und wiedergeben ............36
USB-Gerät entfernen ..........................................36
DLNA-Betrieb ........................................................... 37
Wiedergabe-Funktionen ......................................... 38
Wiedergabe allgemein ........................................38
BD- und DVD-Wiedergabe ..................................38
Informationen einblenden ..................................39
Video-Wiedergabemenü .....................................39
Wiederholfunktion (Repeat) ...............................40
Suchen .................................................................40
Dateiauswahl ....................................................... 41
Video -Wiedergabe ............................................... 41
Musik-Wiedergabe ..............................................41
Bildwiedergabe .................................................... 42
AVCHD-Wiedergabe............................................ 43
Reinigung und P flege .............................................. 4 4
Hilfe bei Störungen .................................................. 45
Index ......................................................................... 49
Technische Daten .................................................... 51
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Teufel-Impaq-8000

Zoeken resetten

  • Ik ben op zoek naar de handleiding van mijn Teufel reciver Impaq 8000 in het Nederlands
    Met vriendlelijke groet Leo Gesteld op 18-11-2021 om 17:25

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Teufel Impaq 8000 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Teufel Impaq 8000 in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 1,45 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Teufel Impaq 8000

Teufel Impaq 8000 Gebruiksaanwijzing - English - 52 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info