• Comment mettre la langue française sur le téléphone téléline 170 WT, s'il-vous-plaît?
  Merci d'avance

  Gesteld op 25-1-2019 om 11:34 in forum Teleline TEL 170 Misbruik melden
  • You know your forum is not about that, but I'm watching you for a long time and decided to register.
   Well, to write...

   I will write at Once-I want to meet a decent man!
   My name is Alena, not married, I'm 27 years old and I'm from Moscow.

   This is me)))
   Link Geantwoord op 16-2-2019 om 02:28

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • You know your forum is not about that, but I'm watching you for a long time and decided to register.
   Well, to write...

   I will write at Once-I want to meet a decent man!
   My name is Alena, not married, I'm 27 years old and I'm from Moscow.

   This is me)))
   Link Geantwoord op 17-2-2019 om 18:52

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info