• Hoe kan ik een boodschap inspreken bv. "We bellen u zo spoedig mogelijk terug"? Ik hoor telkens een engelstalige computerstem.

    Gesteld op 30-12-2017 om 18:58 in forum Teleline TEL 170 Misbruik melden
    • selecteer "BERICHT OPNEMEN" en druk op ok.na de bieptoon spreek je meldtekst.in.Max.180 sec.of 3 minuten,druk dan op ok.OPGELET tijdens het beluisteren NIET op de kleine c toets drukken of je krijgt de standaardboodschappen terug in het Engels of Frans. Geantwoord op 3-4-2018 om 15:59

      Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info