• Goeden avond,
    Ik heb geen vraag doch een antwoord op een eerder gestelde vraag mbt. de Samsung Galaxy A10 type SM A 105. De vraag was, is er een Nederlandstalige gebruikershandleiding. Deze blijkt alleen in het Engels te verkregen. MAAR, na enig zoeken blijkt er wel een Nederlandstalige handleiding te zijn voor een soort gelijk toestel te weten A105 FN als men dit opzoekt op de website van Samsung dan krijgt men een Nederlandstalige gebruikshandleiding welke voor 98% van toepassing is op de gevraagde A10 type A105.
    Mvg. Johan Toes jtoes900@gmail.com

    Gesteld op 31-7-2019 om 23:36 in forum Telefoon Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info