• Goede morgen mensen , bij selecteer een type , heb ik geen android kunnen vinden . Dit is namelijk mijn type . Hopelijk heb ik jullie hiermee op de hoogte kunnen brengen . Ik heb jullie een paar geprobreert te mailen , maar kreeg de mail steeds terug , mijn exuus hier voor . Fijne dag verder .

    Met vriendelijke goet

    Gesteld op 30-3-2016 om 10:29 in forum Telefoon Misbruik melden
    • Beste, Android is geen type telefoon. Een type is bijvoorbeeld Galaxy S5. Het merk is dan Samsung. Deze Galaxy S5 draait op android, maar dat is een besturingssysteem. Naar welk emailadres heeft u geprobeerd te emailen? En wat is dan de foutmelding? Geantwoord op 30-3-2016 om 10:44

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info