• Geachte Lezer,
    hoe kom ik aan een NEDERLANDSE handleiding voor KX-TCD545G in boekvorm, IK beschik nu over een Duitstalig versie van 132 pag in boekvorm. maar dat wordt problematisch. het telefoon toestel werkt al minstens 10 jaar zonder problemen , gezien de vele makkelijke functies willen we het toestel behouden, maar het toestel wordt nu ook gebruikt die niet Duitstalig zijn, mijn adres is 5044DC Tilburg E-Mail-mr.e.toning@kpnmail.nl

    Gesteld op 19-6-2014 om 13:18 in forum Telefoon Misbruik melden
    • Helaas hebben wij ook alleen een Duitse handleiding hiervan. Misschien dat u met Google Translate het boekwerk wel enigszins kan vertalen in Nederlands. Geantwoord op 15-11-2014 om 12:43

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info