Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/128
Pagina verder
5
1 GETTING STARTED
DMS-CTC-20101206-0033 v1.0
1.2 User Scenarios
Scenarios
Depending of the architecture of your home network, you can use the MediaAccess Gateway in either of the following
scenarios:
DSL Gateway
Local Router
DSL Gateway
The MediaAccess Gateway is connected to the DSL network of your service provider and brings the Internet to your home.
Local Router
The MediaAccess Gateway is placed behind another gateway or modem. In this setup the gateway or modem in front of the
MediaAccess Gateway will establish the connection to the Internet:
This scenario is used when:
The Internet connectivity is provided by another device (for example, a cable modem). The MediaAccess Gateway is
used to add specific services to your home network.
Your service provider is using Ethernet in the First Mile (EFM).
The Ethernet signal is directly coming into your home.
Your service provider is using Ethernet To The Home (ETTH).
MediaAccess Gateway is directly connected to the terminator of your service provider’s fiber-optic network and your
local network
Internet
MediaAcces Gateway
Internet
Modem/Router MediaAcces Gateway
13

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik heb na stroomuitval geen toegang meer tot wifi. Hij vraagt om username en password. Waar kan ik dat vinden? Gesteld op 3-12-2019 om 20:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • 1) Hoe kan ik de "draadloze modus" in en uitschakelen?
  2) Als de "draadloze modus" is ingeschakeld, kan ik dan de 4 kabel-aansluitpunten gewoon blijven gebruiken (bijv. aansluiten van een NAS)?

  Gesteld op 1-11-2018 om 21:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Iemand al eens geslaagd in forwarding IP-adres voor NAS-station? Gesteld op 18-6-2018 om 20:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • waar staan mij inlog gegevens ik kan niet inlogen bij mediaaccess Gesteld op 4-2-2018 om 15:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik weet mijn username en wachtwoord niet van mijn mediaAcces. Op internet staat dat ik het kan vinden in de handleiding van mijn router maar ik zie het niet. Hoe kom ik achter mijn username & password van MediaAcces voor de router TG789bvn Gesteld op 27-1-2018 om 17:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Technicolor TG789vn v3 - MediaAccess bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Technicolor TG789vn v3 - MediaAccess in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 3,65 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info