Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/7
Pagina verder
Technaxx
®
Fitness-Armband Active TX–38
Bedienungsanleitung
Die Konformitätserklärung ist unter dem Internet-Link: www.technaxx.de/
(in Leiste unten “Konformitätserklärung”); Vor Nutzung, Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen.
Armband zur Überwachung Ihrer Fitness, Ihres Schlafes und Ihrer
Aktivphasen
Besonderheiten
Besonders gut geeignet für Jogger und andere Outdoor-Aktivitäten
Anzeige von Schritten, zurückgelegter Distanz und verbrauchter Kalorien
Uhr- & Datumsanzeige, Weckerfunktion mit Vibrationsalarm
Anti-Verlustfunktion
Bluetooth 4.0 Verbindung, steuerbar via APP
Freie iOS und Android APP
Schlafrhythmus verfolgen und entspannt durch einen Vibrationsalarm aufwachen
(intelligente Aktivitäts- und Schlafqualitätsmesser)
Sofortiger Zugriff auf eine minutengenaue Statistik über die OLED Anzeige
Motiviert, gewünschte Ziele zu erreichen und erinnert daran, aktiv zu sein
(unempfindlich gegen Kratzer, Abrieb und Stöße)
Energieverbrauch und Schlafdaten messbar und synchronisierbar
Vergleichen und teilen der Erfolge mit Freunden auf Facebook & Twitter
Ideal, um Freundschaften zwischen Sportkollegen zu schließen
Technische Spezifikationen
Bluetooth Version 4.0 Ihre Hardware-Version muss BT 4.0 unterstützen
Display 0,91" OLED-Display (2,3 cm)
Akku
Eingebauter, aufladbarer 50mAh Lithium-Akku
(über USB-Anschluss aufladbar)
Ladezeit / Standby-Zeit ~ 2 Stunden / Standby-Zeit ~ 120 Stunden
Gewicht / Maße 20,4 g / (L) 25,7 x (B) 1,6 x (H) 1,0 cm
Verpackungsinhalt
Fitness-Armband Active TX-38, USB-Ladekabel,
3,5mm-Klinkenkabel, Bedienungsanleitung
Apple iOS-Geräte: iPhone 4S / 5 / 5S / 5C, iPod Touch 5,
iPad 4, iPad Mini / iPad Mini mit Retina-Display / iPad Air
(Apple iPhone iOS Version 7.0 oder höher)
Android-Geräte: Samsung S3 / S4 / S5 / Galaxy Note 2 / Galaxy Note 3
(Android Version 4.3 oder höher; Vergewissern Sie sich, welche Android-Version Ihr
Smartphone verwendet)
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Technaxx TX38 - Fitness Wristband Active bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Technaxx TX38 - Fitness Wristband Active in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,46 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info