Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/7
Pagina verder
Technaxx
®
Fitness Wristband Classic TX–37
User Manual
The Declaration of Conformity is under the Internet link: www.technaxx.de/ (in bottom bar
“Konformitätserklärung”); Before using the device, read the user manual carefully.
Wristband to monitor your fitness, your sleep and your active phases
Features
Displays real activity step, distance covered and calories burned
Clock & date display, vibrating alarm clock function
Anti-loss function
Connection via Bluetooth 4.0, controllable via APP
Free iOS and Android APP
Track your sleep rhythm and wake up silently with a vibrating alarm
(intelligent analyzer for activity and sleep quality)
Instant access to up-to-the-minute status via the OLED display
Motivates to achieve desired goals and reminds to be active
(resistant to scratches, abrasion and bumps)
Energy consumption and sleep data measurable and synchronisable
Compete and share your success with friends via Facebook & Twitter
Ideal for making friends with sports companions
Technical specifications
Bluetooth version 4.0 Your Hardware version must support BT 4.0
Display 0.91" OLED display (2.3cm)
Battery
Built-in rechargeable lithium 60mAh battery
(charge via USB port)
Charging time / Stand-by ~ 2 hours / stand-by time ~ 120 hours
Weight / Dimensions 15.5 g / (L) 28.5 x (W) 2.0 x (H) 0.95 cm
Package Contents
Fitness Wristband Classic TX-37, USB charging
cable, 3.5mm jack cable, User Manual
Apple iOS Devices: iPhone 4S / 5 / 5S / 5C, iPod touch 5,
iPad 4, iPad mini / iPad mini with retina display / iPad Air
(Apple iPhone iOS version 7.0 or above)
Android Devices: Samsung S3 / S4 / S5 / Galaxy Note 2 / Galaxy Note 3
(Android version 4.3 or above; approve which Android version your Smartphone is using )
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Technaxx TX37 - Fitness Wristband Classic bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Technaxx TX37 - Fitness Wristband Classic in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,45 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info