Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/5
Pagina verder
Technaxx
®
Video-Sport-Sonnenbrille Full HD 1080P TX–25
Bedienungsanleitung
Konformitätserklärung: www.technaxx.de/ (untere Leiste unter “Konformitätserklärung”)
Bevor Sie das Gerät das erste Mal benutzen, lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
Besonderheiten
Echtzeit-Videoaufnahme mit Ton in brillanter Bildqualität
HD-Kameralinse mit 142° Weitwinkel und 5 Megapixel CMOS Sensor
Videoauflösung Full HD 1920x1080P mit 25fps, AVI Format
Fotoauflösung interpoliert 15M Pixel 4480 x 3360, JPEG Format
Auswechselbare UV400 Sonnenschutzgläser in 3 Farben
Eingebauter, aufladbarer Lithium-Ion-Polymer Akku 400mAh
Unterstützt MicroSD Speicherkarten bis 32GB (Klasse 10 wird empfohlen)
Benutzerfreundliche Ein-Knopf-Bedienung
Einfacher Anschluss an PC/Notebook, keine Treiber erforderlich
Elegantes, modernes, sportliches Design
Lieferumfang: Video-Sport-Sonnenbrille Full HD 1080P TX–25, USB-Kabel,
Netzadapter 5V DC 1A, Schutzhülle mit Reißverschluss und Handschlaufe, 1 Paar
dunkelgraue/blaue/gelbe Gläser, Reinigungstuch, Bedienungsanleitung
Aufbau
Austausch der Gläser
Die Gläser können leicht ausgetauscht werden. Das Brillenglas mit sauberen Fingern
mittig festhalten und es aus dem Gestell drücken. Mit dem zweiten Brillenglas
anschließend ebenso verfahren. Bitte vorsichtig vorgehen, da die kleinen Pins an
beiden Seiten des Glases brechen können wenn zu viel Druck ausgeübt wird. Auch
die Brille selbst vorsichtig handhaben, um die Bildung von Kratzern zu vermeiden.
1. Taste: EIN/AUS,
Aufnahme, Abspielen
2. MicroSD Kartenanschluss
3. USB- / Ladeanschluss
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Technaxx TX25 - Video Sport Sunglasses bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Technaxx TX25 - Video Sport Sunglasses in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,07 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info