Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
MusicMan
®
GIANT
Die Konformitätserklärung für dieses Gerät ist unter dem Internet-Link:
www.technaxx.de/ (in Leiste unten “Konformitätserklärung”)
Vor Nutzung lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
Merkmale
Portables Stereo-Lautsprechersystem mit MP3-Funktion & Radio
4 Hochleistungslautsprecher (14W) mit Schutzgitter für die Lautsprechermembran
Slot für SD- / MicroSD Karte und USB-Stick (bis 32GB)
Line-IN für den Anschluss von Smartphones, MP3-Player, uvm.
Spielzeit bis zu 10 Stunden (mittlere Lautstärke)
Eingebauter wiederaufladbarer 4000mAh Li-Ion Akku
Ultraklares LCD-Display (32 x 22mm)
Funktionen: Equalizer, Ordner, Zufallswiedergabe, Kalender, Wecker
Stereo FM Radio mit eingebauter Teleskopantenne
Sehr strapazierfähiges Aluminiumgehäuse in 5 Metallic-Farben
Einfachste Bedienung, Exzellente Klangqualität
Schultertragegurt anbringbar am Gerät
AN / AUS-Taste: Um das Gerät AN und AUS zu schalten.
VOL+/VOL–: Für die Lautstärkeanpassung drücken.
: Kurz drücken um nach links / rechts zu bewegen, oder letzten / nächsten
Song.zu wählen.
MENÜ: Kurz drücken, um das Untermenü zu öffnen oder zu bestätigen.
LAUTSPRECHER: Die MENÜ-Taste lange drücken, um die Lautsprecher AN oder
AUS zu schalten.
Betrieb
Grundfunktionen
Kurz drücken Tastendruck weniger als 2 Sekunden
Lang drücken Tastendruck mehr als 3 Sekunden
Gedrückt halten Taste drücken und gedrückt halten
Hinweis: Sofern nicht anders angegeben, bedeutet "drücken" in dieser Anleitung
"kurz drücken".
Zeit: Einschalten zum Öffnen des Menüs. Karte / USB einstecken zum Öffnen der
MUSIK-Wiedergabe. Audiokabel einstecken zur Wahl der Line-In-Wiedergabe.
Hauptinterface (4 Anwendungen):
und zur Wahl der Anwendung drücken. Zum Öffnen MENÜ-Taste drücken.
Karte/USB einstecken zum Öffnen der MUSIK-Wiedergabe. Audiokabel einstecken
zum Öffnen der Line-In-Wiedergabe.
Kalender, Musik, FM, Systemeinstellungen
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Technaxx MusicMan GIANT Soundstation bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Technaxx MusicMan GIANT Soundstation in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,18 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info