Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/3
Pagina verder
MusicMan
®
NANO Bluetooth Soundstation BT–X7
Bedienungsanleitung
Konformitätserklärung: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste “Konformitätserklärung”)
Der wahrscheinlich kleinste Lautsprecher der Welt!
Kabelloser Mini-Lautsprecher mit Bluetooth-Funktion in einzigartigem Design, ideal für
Smartphone, Tablet-PC, Computer, usw.
Besonderheiten
Einfache Verbindung mit Bluetooth-kompatiblen Geräten (= Pairing)
Integrierte Freisprechfunktion mit eingebautem Mikrofon
Eingebauter, aufladbarer Lithium-Polymer 300mAh Akku
Wiedergabezeit ca. 4 Stunden bei mittlerer Lautstärke
Bluetooth Version 3.0 mit 2W Ausgangsleistung
Lautstärkenregelung über Tasten und Ein-/Aus-Taste
Ideal für unterwegs, leichte Installation, kristallklarer Ton
Laden des Akkus
Das MicroUSB Kabel* (* im Lieferumfang) am MicroUSB Anschluss des Lautsprechers
anschließen. Dann den USB Anschluss mit dem USB Eingang am PC oder mit einem 5V
500mAh USB Ladeadapter** verbinden (** nicht im Lieferumfang). Die Ladezeit beträgt ca.
1,5 Std. Während des Ladens leuchtet die rote LED kontinuierlich. Wenn der Lautsprecher
voll aufgeladen ist, geht die rote LED aus. Den Akku bitte immer voll aufladen.
EIN-/AUSschalten:
Die Taste mindestens 3 Sekunden lang drücken.
Bluetooth Verbindung
(1) Wenn der Lautsprecher angeschaltet wird, blinken die rote und die blaue LED schnell
im Wechsel. Nun ist der Lautsprecher bereit zum Pairing (= für die Bluetooth-Verbindung).
(2) Auf Ihrem Bluetooth-kompatiblen Gerät finden Sie unter Bluetooth-Einstellungen den
Bluetooth Lautsprecher mit dem Namen “MusicMan NANO”. hlen Sie ihn aus und
verbinden sie ihn mit Ihrem Smartphone. Nach erfolgreicher Verbindung hören Sie einen
kurzen Ton, und die blaue LED blinkt nun langsam.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Technaxx BT-X7 MusicMan NANO Bluetooth Soundstation bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Technaxx BT-X7 MusicMan NANO Bluetooth Soundstation in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,05 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info