• Na problemen met Outlook dit voorjaar op advies van Microsoft, windows 10 verwijderd en opnieuw geinstalleerd met alle gevolgen van dien. een heleboel kwijt waaronder het gebruik van mijn scanner (Canon All in One pixma MG5150), kan alleen de scanner via windows gebruiken. Hier kan ik maar 1 pagina in JPEG scannen en niet meer als voorheen een aantal pagina's in PDF in 1 bestand, ook het opslaan gaat niet makkelijk. ben redelijk handig met computer maar heb hier al zoveel zoekwerk en tijd in gestoken, het lukt me niet.

    Gesteld op 4-9-2019 om 12:55 in forum Computer Tablet pc Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info