• Beste
    Ik heb toevallig 2 tablets Google Nexus die al een tijdje niet meer gebruikt werden. Beiden krijg ik niet meer aan de praat. Als ik ze van stroom voorzie starten ze maar blijven draaien (op het Logo) maar geraken niet aan het startscherm. Op dat moment kan ik ze ook niet meer uitzetten en blijven ze draaien totdat de batterij terug leeg is. Iemand een tip? Toeval? Of zijn oudere toestellen zowiezo voor de schroothoop?
    Mvg

    Gesteld op 13-4-2018 om 10:52 in forum Computer Tablet pc Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info