• Mijn MMTC Benelux tablet ST-1015 blijft op system recovery mode staan.
  Hoe kan ik het weer goed laten werken?

  Gesteld op 15-12-2014 om 19:07 in forum Computer Tablet pc Misbruik melden
  • Ik heb net vandaag mijn tablet binnen gekregen om kijken hoe alles werkt heb ik het boekjenaar gekeken , maar ik kan niet zien hoe ik het moet instellen alles staat in het zwat voor mij heel mooi lijk te lezen ,hebben jullie ook een gebruik aan wij zich die ik wel kan lezen maar wel helder.
   B V D J.veldhuis2@upcmal.nl Geantwoord op 22-9-2015 om 13:12

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info