• Hallo, De knipperlichten van mijn Sym Mio 50 (2008) doen het niet meer. 2 weken geleden dezen ze het nog wel en met volledig stuur naar links of rechts wilden ze nog wel eens uitvallen. Maar nu dus helemaal niet meer. Licht doet het alleen nog wanneer de motor draait. Claxon en zaden doen het wel als de motor uit staat. Wat kan dit zijn er waar moet ik zoeken? Ik heb overal al aan de draden gerommel om te kijken of er een draadbreuk is, maar dat heeft niets opgeleverd. Wie kan me helpen?

    Gesteld op 7-3-2019 om 12:35 in forum Sym Mio 50 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info