• Heb onderhoud laten doen Sym fiddle 2 een aantal weken terug. Nu start m’n scooter niet meer. Mogelijk verzopen! Heb een andere nieuwe accu en nieuwe bougie en die vonkt gewoon maar dit mag niet baten. Hij start niet meer. Een ander probleem is dat m’n buddyseat is dichtgevallen terwijl m’n tankdop nog niet goed dicht was, krijg hem nu niet meer open, is al vanaf het begin dat deze soms niet goed open gaat. Iemand tips? Wat te doen? Voordat ik terug ga ...

    Gesteld op 26-2-2020 om 15:17 in forum Sym Fiddle 2 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info