• Ik heb een Strong 50 digitale tv ontvanger.
    Tot twee dagen geleden deed hij het perfect nu kan hij geen zenders meer vinden. En gweeft alleen maar aan "geen signaal" wat kan de oorzaak zijn.

    Gesteld op 11-7-2019 om 20:21 in forum Strong SRT50 Misbruik melden
    • Ik heb dezelfde ervaring sinds een aantal dagen ontvang ik niets meer, ik heb ook geen idee wat de oorzaak ervan kan zijn. Wel jammer ik heb het apparaat al jaren naar tevredenheid gebruikt. Geantwoord op 19-7-2019 om 21:14

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info