• Betreft het calibreren bij een STihl MS 362 C-M van 03-2017.
    Wanneer ik de procedure (minuut warm draaien, afzetten, starten op choke stand met kettingrem op, minimum 30 s laten draaien maar ook niet langer dan 1 min, vervolgens kettingrem af en volgas blijven houden tot het toerental na opgelopen te zijn terugloopt) volg, gebeurt alles zoals beschreven. Bij het indrukken van de volgas, loopt met toerental op maar niet maximaal en na een 5-tal seconden komt er een verhoging. Normaal moet je dit blijven volhouden tot het toerental terug afneemt, normaal veronderstelt dit te gebeuren na 30 s. Bij mij gebeurt dit teruglopen van het teorental echter niet en na één minuut schreeuwen van de motor heb ik het hart niet om hier nog langer op te wachten. Overigens loopt de machine perfect en zou ik niet weten waarom ik zou moeten calibreren. Ik probeer de dingen gewoon uit. De vraag is moet ik dit langer volhouden?
    De machine is nog vrij nieuw en heeft net 5 tanks gedraaid.

    Gesteld op 11-6-2019 om 21:12 in forum Stihl MS261 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info