537310
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/396
Pagina verder
{
STIHL HSA 66, 86
Gebrauchsanleitung
Instruction Manual
Notice d’emploi
Manual de instrucciones
Skötselanvisning
Käyttöohje
Istruzioni d’uso
Betjeningsvejledning
Bruksanvisning
Használati utasítás
Instruções de serviço
Handleiding
οδηγίες χρήσης
Instrukcja użytkowania
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Stihl-HSA-86

Zoeken resetten

 • ik heb de scharen van de STIKL HSA 86 gedemonteerd om deze schoon te maken. Nu heb ik een probleem met het terug plaatsen van deze. Misschien kunt U mij helpen aan een tekening van dit apparaat. bvb mijn dank. Gesteld op 24-9-2022 om 16:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wat is er aan de hand als ik de hsa 86 start gaat de eerste 15 a20 seconde normaal naar daarna begind hij meer lawaai te maken aan de motor of aandrijving Gesteld op 23-8-2018 om 22:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik ben een prof. tuinaannemer met 25 jaar ervaring en werk al meer dan 15 jaar met een Pellenc haagschaar. Deze maakt na een dagje werken ook iets meer lawaai. Dat zit de tandwielkast. Heel makkelijk kan ik er smeervet en een kleine hoeveelheid vloeibare smeerolie in doen. Hierna is deze haagschaar fluisterstil. Dus, ik denk dat ook bij Stihl het stugge vet mankeert, die de tandwielen stil over elkaar laat draaien. Ik werk soms nu ook met een HSA 86, en die knettert inderdaad wel. Veel meer dan de Pellenc. Helaas is bij de HSA geen smeernippel of een gat in de tandwielkast. Ik geloof eigelijk niet in de langdurig gebruik zonder extra te kunnen smeren.

   jan Geantwoord op 17-7-2019 om 23:23

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Stihl HSA 86 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Stihl HSA 86 in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Pools, Deens, Zweeds, Noors, Fins als bijlage per email.

De handleiding is 11,7 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info