Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
{
Veilig werken met de heggenschaar
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Het pijltje op de zuiger moet die naar de uitlaat of naar de inlaat Gesteld op 1-8-2022 om 08:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hallo ik heb een stihl hs 82 r heggenschaar en die komt niet op toeren statuionair wel
  ik heb nieuwe caburateur en luchtfilter erop en probleem blijft wie zou mij kunnen helpen wat de oorzaak kan zijn hulp zou er dankbaar voor zijn Gesteld op 25-4-2020 om 18:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • waarom valt heggenschaar stil bij het stationair draaien? Gesteld op 23-3-2020 om 10:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe wordt de messenblokkering in- of uitgeschakeld? Gesteld op 2-3-2020 om 15:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • als ik hem een kwartier heb gebruikt is het net of hij te weinig benzine krijgt hij blijft wel stationair draaien Gesteld op 29-10-2016 om 18:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • na het vernieuwen van messen start motor maar messen bewegen niet
  het gevoel dat de motor wel loopt maar de messen niet in beweging krijgt
  heb ik iets verkeerd gedaan
  nieuwe messen zijn eveneens van still Gesteld op 20-8-2016 om 17:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • moter loopt goed, messen kunnen vrij bewegen, maar messen bewegen niet als ik gas geef Gesteld op 5-5-2016 om 12:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ok heb de manier gevonden om de moter te starten maar nu zie ik dat de messen niet in beweging komen??????
  Wie weet raad
  Daniel Gesteld op 11-9-2014 om 11:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Heggenschaar Stihl HS81R.
  Bij verticaal gebruik (op de zijkant) slaat hij af.
  Waar zit dit probleem? Gesteld op 4-12-2013 om 19:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wat moet er in de hs 80 onder in de machine waar een spuit bij getekend staat? Is dit dezelfde olie als bij een motorzaag voor smering ketting/ zaagblad. Gesteld op 6-8-2013 om 21:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Er zijn speciale vet spuiten te koop die je daar op kan draaien een klein knijpje en je tandwielen zijn ingevet te wijnig vet dat gaat hij een keer kapot heel duur grapje maar teveel vet is ook heel slecht voor het machine Geantwoord op 23-3-2014 om 08:36

   Waardeer dit antwoord (10)Misbruik melden
 • Wat voor beziene moet er in Gesteld op 18-4-2013 om 18:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • waar moet de groene slang zitten op de carburaeur ? Gesteld op 1-9-2012 om 12:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • het bovenste slangetje wat uit de tank komt op de bovenste aansluiting van de carburateur en het onderste slangetje van de tank op de onderste aansluiting van de tank. bovenste is terugvoer en de onderste is aanvoer van benzine. Geantwoord op 25-7-2014 om 17:00

   Waardeer dit antwoord (6)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Stihl HS 81 R bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Stihl HS 81 R in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,8 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Stihl HS 81 R

Stihl HS 81 R Gebruiksaanwijzing - Nederlands, Deutsch - 116 pagina's

Stihl HS 81 R Gebruiksaanwijzing - English - 70 pagina's

Stihl HS 81 R Gebruiksaanwijzing - Français, Italiano - 116 pagina's

Stihl HS 81 R Gebruiksaanwijzing - Espanôl - 70 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info