• Snelheid km/pu wordt niet juist weergegeven op mijn Stella Nantes 8v
    Wat kan er aan de hand zijn en kan ik dit zelf aanpassen / oplossen?

    Gesteld op 22-5-2020 om 19:51 in forum Stella Fietscomputer Misbruik melden
    • Ik wacht nog steeds tot ik gebeld word dat de fietscomputer eindelijk een goede display heeft en ik dus een andere krijg. Ik heb er een komma inzitten die er niet hoort; ik fiets dus 0,1 km i.p.v. 1 km. Ook kan ik niet de meters aflezen maar alleen hele kilometers. Ik heb hier al over gebeld. Ik krijg nu als antwoord dat ze “ermee bezig zijn” en dat ze de komma er niet uit krijgen.Ik vind dit onbegrijpelijk in deze tijd met zoveel technische mogelijkheden. Geantwoord op 27-5-2020 om 20:04

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info