• Ik woon in het zuiden van nederland, dus veel bergen. De fiets is standaard ingesteld op normaal. Ik ben naar de stella winkel gegaan omdat ik de bergen niet op kwam zelfs niet met de hoogste ondersteuning en in de 1 of 2 zetten versnelling, zelfs dan was het hard werken om boven te komen. De winkel heeft het omgezet naar sport op de mobi display. Nu wil ikzelf ook weten hoe ik dit zelf kan aanpassen. Maar nergens te vinden hoe ik dit kan doen? Waarom staat dit niet in de gebruiksaanwijzing? Ik heb een livorno gold van dit jaar met voorwiel motor. In de sport modus gaat bergen op rijden nu beter, maar nu remt hij tijdens het trappen en nog steeds onder de 25 km rijden af! Dus op vlakke weg met dezelde trap en ondersteuning en versnelling. Waar ligt dit aan? Graag reactie.

    Gesteld op 1-10-2019 om 09:45 in forum Stella Fietscomputer Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info