Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/48
Pagina verder
Page 1HX300
HX300
Floating VHF FM Marine Transceiver
Owners Manual
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik heb een hx300 echter kanaal 31 ontbreekt . Kan ik dit zelf programmeren ? Gesteld op 22-5-2018 om 20:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Is er al een Nederlandse beschrijving voor de HX300E Gesteld op 2-2-2018 om 14:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb een HX300 marifoon aangeschaft.
  Het apparaat werkte prima op alle gangbare kanalen.
  Echter na het inbrengen van mijn ATIS registratienummer heb ik alleen nog maar kanaal 15 en 17.
  Kanalen waar ik niets aan heb.
  Vraag:
  Hoe kan dat ??? Gesteld op 1-9-2017 om 21:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Van de leverancier vernomen dat de storing een gevolg is van een fabricagefout in de gehele huidige serie. Toestel wordt vervangen. Geantwoord op 2-9-2017 om 10:26

   Waardeer dit antwoord (6)Misbruik melden
 • ik heb een HX300 marifoon aangeschaft.
  Het apparaat werkte prima op alle gangbare kanalen.
  Echter na het inbrengen van mijn ATIS registratienummer heb ik alleen nog maar kanaal 15 en 17.
  Kanalen waar ik niets aan heb.
  Vraag:
  Hoe kan dat ???
  Hoe verwijder ik mijn ATIS registratie uit de marifoon. Gesteld op 26-8-2017 om 10:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • heeft u de nederlandse handleiding voor de standard horizon 300 ik kan namelijk geen Engels. Gesteld op 9-8-2017 om 23:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb de hx300 en ontvang wel maar kan niet zenden. Gesteld op 20-7-2017 om 10:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bestaat er ook een Nederlandse handleiding voor de Standaard Horizon HX300E? Gesteld op 14-6-2017 om 15:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een nieuwe Standaard Horizon HX300E.
  De knop H/L werkt niet op kanaal 77 terwijl dezelfde van mijn broer en neef wel op de H gezet kunnen worden. Wat is het probleem met die van mij? Gesteld op 14-6-2017 om 15:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • kan wel ontvangen maar niet zenden marifoon is +/- 2 jaar oud HX300E Gesteld op 9-5-2016 om 08:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Standard Horizon HX300 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Standard Horizon HX300 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,14 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info