Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/7
Pagina verder
Gebruiksaanwijzing B800p
-1-
Gebruiksaanwijzing
B800p Hometrainer
Gemaakt door:
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • goedemiddag,
  de adapter draad is stuk gegaan.
  De fiets (B800, Sportop) is een tijd niet gebruikt. Nu heb ik een andere 9Volt adapter gebruikt.
  De fiets gaat hiermee niet "aan" helaas.
  Wat zou het probleem kunnen zijn?
  Dank alvast voor uw antwoord.
  Gesteld op 9-4-2020 om 15:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • zoek een tekening van de fiets hoe deze is opgebouwd in verband met het vervangen van een kabel. Gesteld op 23-3-2020 om 11:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Als ik begin te fietsen in Manuel, zou de weerstand laag moeten zijn. Bij mij is dat niet het geval. Wanneer ik start is de weerstand gelijk zwaar en dat krijg ik niet anders. Is er een mogelijkheid om dit te restten? Alles wat in de handleiding staat, heb ik geprobeerd, zonder resultaat Gesteld op 10-1-2018 om 17:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo ik heb een sportop b 700 hometrainer aangeschaft maar de handleiding zit er niet bij,kunt u die doorsturen.

  mvg.

  ingrid Gesteld op 5-1-2016 om 14:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sportop B800P bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sportop B800P in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,13 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info