Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
VPS International nv Tel +32/52.37.11.62
Korte Ridderstraat 15 info@vps.be
1785 Merchtem www.vps.be
Belgium
~ 1 ~
GEBRUIKSAANWIJZING
HOMETRAINER B800P
Proficiat met de aankoop van deze Hometrainer. Indien u onderstaande
voorzorgsmaatregelen in acht houdt en wat gezond verstand aan de dag legt,
zal deze hometrainer ook voor u een bron van plezier betekenen.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Als ik begin te fietsen in Manuel, zou de weerstand laag moeten zijn. Bij mij is dat niet het geval. Wanneer ik start is de weerstand gelijk zwaar en dat krijg ik niet anders. Is er een mogelijkheid om dit te restten? Alles wat in de handleiding staat, heb ik geprobeerd, zonder resultaat Gesteld op 10-1-2018 om 17:28

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hallo ik heb een sportop b 700 hometrainer aangeschaft maar de handleiding zit er niet bij,kunt u die doorsturen.

    mvg.

    ingrid Gesteld op 5-1-2016 om 14:04

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sportop B800P bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sportop B800P in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,24 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info