• Mijn e-reader pers-t2 zit muurvast in de slaapmodus een reset helpt niet. Als ik na de reset de reader probeer in te schakelen knippert alleen het oranje lampje 6x

    Gesteld op 12-1-2019 om 04:35 in forum Sony PRS-T2 Misbruik melden
    • Wellicht helpt het om het micro SDkaartje eruit te halen, de reader een halfuurtje met rust te laten en dan weer proberen. Evt. eerst zonder kaartje, want je hebt er misschien ook boeken staan in het eigen geheugen. Bovendien vind ik de mensen bij BOL.COM altijd erg behulpzaam. Succes, het komt wel weer goed! Niki Geantwoord op 17-3-2019 om 19:10

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info