Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/33
Pagina verder
LCD Digital Colour TV
3-288-145-12(1)
U
© 2007 Sony Corporation
KDL-23B40xx
KDL-20B40xx
Operating Instructions
Before operating the TV, please read the “Safety information”
section of this manual. Retain this manual for future reference.
For useful information about Sony products
KDL-23B40xx
KDL-20B40xx
Printed in EU
3-288-145-12(1)
U
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Het beeld op het scherm is klein . Hoe krijg ik dat groter?? Gesteld op 16-5-2019 om 22:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik de beeldscherm modus op smart zetten als stamdaard
  Gesteld op 4-5-2019 om 18:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Heb geen beeld, wel geluid. Hoe kan ik de tv resetten naar fabrieksinstellingen? Gesteld op 25-4-2019 om 10:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Aansluiten met stroom ,spanning stekker, aan achterzijde sony tv Gesteld op 24-3-2019 om 17:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Waar staat het aansluiting gaatje van de koptelefoon; Dank u Gesteld op 16-3-2019 om 20:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik ervoor zorgen dat de tv av 4 {kabel} opslaat zodat ik niet steeds bij het aanzetten dat hoef aan te klikken.
  Hij onthoudt het dus niet. Gesteld op 14-3-2019 om 17:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik moet van mijn provider overstappen van analoog naar digitaal . Kunt u mij helpen met mijn oude Bravia Tv uit 2006: KDL-40V2000 Gesteld op 5-3-2019 om 17:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Geen geluid op alle netten Speaker in de hoek met kruis er door Gesteld op 25-2-2019 om 19:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • kan nje op die tv ook een spieker aansluiten via bleuto Gesteld op 25-2-2019 om 17:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe sluit ik een stick foto s en film aan op een bravia tv t luk me niet Gesteld op 12-2-2019 om 15:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik dat verhelpen dat de tv soms moet aanzetten met de aanknop en uit-knop achter de tv dan is de tv helemaal uit kan ik daar een uitleg krijgen Gesteld op 11-2-2019 om 12:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe moet ik het de speaker op de tv weer aanzetten Gesteld op 26-1-2019 om 22:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Je krijgt bij het insellen alleen av 1 tot en met 6 te zien. Hoe stel je je HDMI aansluiting in? Gesteld op 25-1-2019 om 10:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • digitale coach aansluiting, hoe nu digitale zenders zoeken Gesteld op 12-1-2019 om 11:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik krijg een zelf soort melding en krijg deze ook niet weg. Gesteld op 11-1-2019 om 20:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn sony tv geeft steeds aan dat de antenne niet is aangesloten terwijl hij met HDMI/ scartkabel iis aangesloten op de humax kast van Ziggo wat kan ik hieraan doen Gesteld op 5-1-2019 om 10:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony KDL-20B4050 Bravia bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony KDL-20B4050 Bravia in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 6,12 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info