Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/115
Pagina verder
Gebruikershandleiding
Xperia
E
C1505/C1504
1
Korte beschrijving per pagina


Pagina 1
Gebruikershandleiding Xperia™ E C1505/C1504

Pagina 2
Inhoudsopgave Xperia™ E Gebruikershandleiding.................................................6 Aan de slag....................................................................................7 Wat is Android™?...............................................................................7 Overzicht van de telefoon....................................................................7 Assembleren.......................................................................................9 De telefo

Pagina 3
Contacten overbrengen naar uw nieuwe telefoon..............................42 Uw contacten beheren......................................................................44 Communiceren met uw contacten....................................................46 Uw contacten delen..........................................................................47 Een back-up maken van contacten...................................................47 Berichten.................................................

Pagina 4
Films gebruiken.................................................................................80 Webbrowser.................................................................................81 Over de webbrowser.........................................................................81 Surfen op internet.............................................................................81 Navigeren door webpagina's.............................................................82 Bladwijzers behere

Pagina 5
Juridische gegevens........................................................................112 Index...........................................................................................113 5 Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Pagina 6
Aan de slag Wat is Android™? Uw Xperia-smartphone van Sony draait op het Android-platform. Android-telefoons kan veel van dezelfde functies als een computer uitvoeren en u kunt deze aanpassen aan uw eigen wensen. U kunt bijvoorbeeld applicaties toevoegen en verwijderen, of bestaande applicaties uitbreiden om de functionaliteit te verbeteren. Op Google Play™ kunt u allerlei applicaties en spelletjes downloaden uit een alsmaar groeiend aanbod. U kunt ook applicaties op uw Android™-telefoon

Pagina 7
9 Toets Home 10 Toets Terug 11 Aanraakscherm 12 Cameralens 13 Tweede microfoon 14 Headset-connector (CTIA-standaard) 15 Poort voor oplader/USB-kabel 16 Bandopening 17 Luidspreker 8 Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Pagina 8
Assembleren De batterij-cover verwijderen • Schuif het batterij-cover met uw duimen van de telefoon. Een geheugenkaart plaatsen • Verwijder de batterijklep en plaats de geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden. De geheugenkaart verwijderen 1 2 3 Schakel de telefoon uit . Verwijder de batterij-cover en de batterij. Druk het plastic clipje in waarmee de geheugenkaart op zijn plaats wordt gehouden. Schuif de geheugenkaart met een vingernagel naar buite

Pagina 9
De SIM-kaart plaatsen Plaats geen incompatibele SIM-kaart in de SIM-kaartsleuf. Als u dit wel doet, kan uw SIMkaart of telefoon beschadigd worden. • Verwijder de batterij-cover en plaats de SIM-kaart vervolgens in de sleuf met de goudkleurige contacten naar boven gericht. De SIM-kaart verwijderen 1 2 Verwijder de batterij-cover en de batterij. Plaats uw vingertop op de SIM-kaart en schuif deze naar buiten uit de sleuf. De batterij plaatsen 1 2 Verwijder de batterij-cover

Pagina 10
De batterij-cover plaatsen 1 2 Plaats de cover over de achterzijde van de telefoon en klik hem vast in de sleuven. Schuif de cover omlaag. De telefoon in- en uitschakelen De telefoon inschakelen 1 2 3 4 5 Houd de aan-/uit-toets aan de rechterzijde van de telefoon ingedrukt tot de telefoon trilt. Als uw scherm donker wordt, moet u kort op de aan-/uit-toets drukken om het scherm te activeren. Sleep naar rechts over het scherm om het scherm te ontgrendelen. Voer uw SIM-k

Pagina 11
vergrendeld. Deze vergrendeling verhindert ongewilde handelingen op het aanraakscherm wanneer u uw telefoon niet gebruikt. • Het scherm activeren Druk de toets kort in. Het scherm ontgrendelen • Sleep • Het scherm handmatig vergrendelen Wanneer het scherm actief is, drukt u kort op de aan-uitknop naar rechts over het scherm. . Setuphandleiding Wanneer u de telefoon voor de eerste keer start, wordt er een setup wizard geopend waarin de elementaire telefoonfuncties wor

Pagina 12
Kennismaking met uw telefoon De toetsen gebruiken Terug • Teruggaan naar het vorige scherm • Het schermtoetsenblok, een dialoogvenster, een optiemenu of het meldingsvenster sluiten Home • Naar het Startscherm gaan • Ingedrukt houden om een venster te openen met daarin de onlangs gebruikte applicaties Menu • Een lijst openen met opties die beschikbaar zijn op het huidige scherm of in de huidige applicatie Batterij De batterij opladen Wanneer u de telefoon aanschaft, is de telefoon

Pagina 13
Uw apparaat laden 1 2 3 4 Sluit de lader aan op een stopcontact. Steek het ene uiteinde van de USB-kabel in de lader (of in de USB-poort van een computer). Steek het andere uiteinde van de kabel met het USB-symbool naar boven in de micro-USB-poort op uw apparaat. De batterijstatus-LED licht op wanneer het opladen wordt gestart. Wanneer de status-LED van de batterij groen is, is het apparaat volledig opgeladen. Koppel de USB-kabel los van uw apparaat door hem recht naar buiten te

Pagina 14
• • • Schakel uw apparaat uit of gebruik Vliegmodus als u zich in een gebied zonder netwerkdekking bevindt. Als u dit niet doet, zoekt het apparaat voortdurend opnieuw naar beschikbare netwerken en dat kost energie. Gebruik een originele headset van Sony om naar muziek te luisteren. Handsfreeapparaten verbruiken minder batterij dan de luidspreker van het apparaat. Houd uw apparaat zoveel mogelijk in stand-by. Stand-bytijd verwijst naar de tijd tijdens welke het apparaat op het netwerk

Pagina 15
Wanneer uw telefoon is ingeschakeld en gedurende een bepaalde periode inactief is, wordt het scherm verduisterd om batterijstroom te besparen en wordt het scherm ook automatisch vergrendeld. Deze vergrendeling voorkomt dat u per ongeluk ongewenste bewerkingen uitvoert op het aanraakscherm wanneer u de telefoon niet gebruikt. U kunt ook persoonlijke vergrendelingen instellen om uw abonnement te beschermen en ervoor te zorgen dat alleen u toegang hebt tot de inhoud van de telefoon. Het scher

Pagina 16
Bladeren • Sleep of veeg met uw vinger in de richting waarin u op het scherm wilt bladeren. Veeg om sneller te bladeren met uw vinger in de gewenste richting op het scherm. Vegen • Veeg om sneller te bladeren met uw vinger in de gewenste richting op het scherm. U kunt wachten tot het schuiven vanzelf stopt of het schuiven direct stoppen door op het scherm te tikken. Sensoren Uw apparaat heeft sensoren die nabijheid detecteren. De nabijheidssensor schakelt het aanraakscherm

Pagina 17
De items in de balk onder aan het scherm zijn altijd beschikbaar voor snelle toegang. • Ga naar de startpagina Druk op . • Bladeren door de startpagina Naar rechts of links vegen. 1 2 3 Een item vanaf het startscherm delen om uw Startscherm te openen. Druk op Raak een item aan en houd het ingedrukt tot het groter wordt en de telefoon trilt. . Sleep het item vervolgens naar Kies een optie en bevestig uw keuze als dat nodig is. U kunt nu de applicaties en widgets die u l

Pagina 18
Uw startscherm organiseren Pas de vormgeving van uw startscherm aan en wijzig de functies die toegankelijk zijn vanaf het startscherm. Wijzig de schermachtergrond, verplaats items, maak mappen en voeg snelkoppelingen naar contacten toe. Het optiemenu van het startscherm openen U kunt het optiemenu van het Startscherm op twee manieren openen: • • Druk vanuit uw Startscherm op . Raak een deel van het Startscherm aan en houd het vast. 1 2 3 Een snelkoppeling toevoegen aan het sta

Pagina 19
Toepassingen openen en gebruiken Open applicaties op basis van snelkoppelingen op uw Startscherm of vanuit het scherm Toepassingen. Scherm Toepassingen Het scherm Toepassingen dat u opent vanuit Startscherm bevat de toepassingen die vooraf op uw telefoon zijn geïnstalleerd en de toepassingen die u downloadt. Het scherm Toepassingen strekt zich uit buiten de normale schermbreedte. U moet dus naar links en naar rechts vegen om alle content te bekijken. Het scherm Toepassingen openen •

Pagina 20
Toepassingenmenu U kunt op elk moment een menu openen wanneer u een toepassing gebruikt door op de toets op de telefoon te drukken. Afhankelijk van de toepassing die u gebruikt, ziet het menu er anders uit. • Een menu in een toepassing openen Druk tijdens het gebruik van de toepassing op . Niet in alle toepassingen is een menu beschikbaar. Uw scherm Toepassingen organiseren Verplaats de toepassingen op het scherm Toepassingen op basis van uw voorkeuren. 1 2 1 2 3 App

Pagina 21
Meldingen en lopende activiteiten controleren U kunt de statusbalk omlaag slepen om het meldingsvenster te openen en meer informatie te krijgen. U kunt het venster bijvoorbeeld gebruiken om een nieuw bericht te openen of een gebeurtenis in de agenda te bekijken. U kunt ook een paar applicaties openen die op de achtergrond actief zijn, zoals de muziekplayer. Het meldingsvenster openen • Sleep de statusbalk omlaag. Het meldingsvenster sluiten • Sleep het tabblad onderaan het meld

Pagina 22
• Het paneel Meldingen wissen Tik in het paneel Meldingen op Wissen. Uw telefoon instellen vanaf het meldingpaneel U kunt het instellingenmenu openen vanuit het meldingenpaneel om de basisinstellingen van uw telefoon aan te passen. U kunt bijvoorbeeld Wi-Fi® inschakelen. 1 2 Het menu Telefooninstellingen openen vanaf het meldingsvenser Sleep de statusbalk omlaag. Tik op . 1 2 Geluidsinstellingen aanpassen vanaf het meldingenpaneel Sleep de statusbalk omlaag. Tik op .

Pagina 23
3 Cijfers en symbolen weergeven. Aangeraakt houden om smileys weer te geven. 4 Een spatie invoeren 5 Het menu met tekstinvoerinstellingen openen om bijvoorbeeld de opties voor Schrijftalen te wijzigen. Met deze toets wordt ook de schrijftaal gewijzigd wanneer er meerdere invoertalen zijn geselecteerd. 6 Regelterugloop invoeren of tekstinvoer bevestigen 7 Een teken vóór de cursor verwijderen Alle illustraties zijn uitsluitend bedoeld voor referentiedoeleinden en vormen mogelijk geen exac

Pagina 24
• 1 2 1 2 Een regelterugloop invoeren Tik wanneer u tekst invoert op om een regelterugloop in te voeren. Tekst selecteren Voer wat tekst in en houd de tekst aangeraakt. Het woord dat u aantikt, wordt aan beide zijden gemarkeerd door tabbladen. Sleep de tabbladen naar links of rechts om meer tekst te selecteren. De tekst bewerken in staande stand Houd het tekstveld aangeraakt terwijl u tekst invoert tot een toepassingenbalk verschijnt. Selecteer de tekst die u wilt bewerken e

Pagina 25
1 2 3 4 De Vegen om te schrijven-instellingen wijzigen Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord, tikt u op . Als u meerdere schrijftalen hebt geselecteerd, houdt u aangeraakt. Tik op Instellingen voor tekstinvoer. Schakel het Vegen om te schrijven-selectievakje in of uit. Als u automatisch een spatie wilt toevoegen tussen vegen zonder elke keer op de spatiebalk te hoeven tikken, dan schakelt u het selectievakje Spatie vóór nieuwe veeg in. Toetsenblok Het toetsenblok

Pagina 26
• • • 1 2 Tekst invoeren met het toetsenblok Wanneer u het toetsenblok gebruikt, kunt u kiezen uit twee invoeropties: Wanneer wordt weergegeven op het toetsenblok, tikt u één keer op elke tekentoets, zelfs wanneer de gewenste letter niet de eerste letter op de toets is. Tik op het woord dat wordt weergegeven of tik op om meer woordsuggesties weer te geven en een woord uit de lijst te selecteren. Wanneer wordt weergegeven op het toetsenblok, tikt u op de toetsen op het scherm

Pagina 27
Het volume aanpassen U kunt het beltoonvolume aanpassen voor telefoonoproepen en -meldingen, en voor muziek- en videoweergave. • • Het volume van de beltoon aanpassen met de volumetoetsen Druk de volumetoets omhoog of omlaag. Het afspeelvolume voor media aanpassen met de volumetoets Druk de volumetoets omhoog of omlaag wanneer u muziek afspeelt of een video bekijkt. 1 2 3 De stille modus instellen voor de telefoon Tik op het Startscherm op . Ga naar en tik op Instellingen >

Pagina 28
1 2 3 4 5 De tijdzone instellen Tik op het Startscherm op . Ga naar en tik op Instellingen > Datum en tijd. Schakel het selectievakje Automatische tijdzone uit indien dit is ingeschakeld. Tik op Tijdzone selecteren. Selecteer een optie. 1 2 3 De datumnotatie instellen Tik op het Startscherm op . Ga naar en tik op Instellingen > Datum en tijd > Datumnotatie selecteren. Selecteer een optie. Instellingen voor beltonen 1 2 3 4 Een ringtone voor de telefoon instellen

Pagina 29
Telefoontaal U kunt een taal selecteren die wordt gebruikt op de telefoon. 1 2 3 De telefoontaal wijzigen Tik op het Startscherm op . Ga naar en tik op Instellingen > Taal en invoer > Taal. Selecteer een optie. Als u de verkeerde taal kiest en u de menuteksten niet meer kunt lezen, tikt u op het pictogram Instellingen . Selecteer vervolgens de vermelding naast en selecteer de eerste vermelding in de volgende menu. U kunt vervolgens de gewenste taal selecteren. Vliegmodus In de

Pagina 30
Als u een back-up wilt maken van uw content, kunt u deze kopiëren naar de computer. Zie voor meer informatie het hoofdstuk Uw telefoon aansluiten op een computer op pagina 92. 1 2 3 De geheugenkaart formatteren Tik op het Startscherm op . Ga naar en tik op Instellingen > Opslagruimte > SD-kaart ontkoppelen. Nadat u de geheugenkaart hebt ontkoppeld, tikt u op SD-kaart wissen. Een headset gebruiken bij uw telefoon Gebruik de accessoires die bij uw telefoon zijn geleverd of andere

Pagina 31
1 2 3 De huidige APN (Access Point Name, toegangspuntnaam) weergeven Tik op het Startscherm op . Ga naar en tik op Instellingen > Meer… > Mobiele netwerken. Tik op Namen toegangspunten. Als u verschillende beschikbare verbindingen hebt, wordt de actieve netwerkverbinding door een gemarkeerde knop aangegeven. 1 2 3 4 5 6 7 8 APN-instellingen handmatig configureren Tik op het Startscherm op . Ga naar en tik op Instellingen > Meer… > Mobiele netwerken. Tik op Namen toegang

Pagina 32
1 2 3 4 5 Een limiet voor gegevensgebruik instellen Zorg ervoor dat u gegevensverkeer hebt ingeschakeld. Tik op het Startscherm op . Ga naar en tik op Instellingen > Datagebruik. Schakel het selectievakje Mobiele datalimiet instellen in indien dit is uitgeschakeld en tik dan op OK. Om de limiet voor gegevensgebruik in te stellen, sleept u de lijnen naar de gewenste waarden. Wanneer uw gegevensgebruik de limiet bereikt, wordt gegevensverkeer op uw telefoon automatisch uitgeschakel

Pagina 33
netwerkoperator als u gedetailleerde informatie nodig hebt over uw abonnement en de kosten van gegevensverkeer. Wanneer gegevensverkeer is uitgeschakeld, kunt u nog altijd Wi-Fi™- en Bluetooth™verbindingen gebruiken. U kunt ook MMS-berichten verzenden en ontvangen. 1 2 3 Alle gegevensverkeer uitschakelen Tik op het Startscherm op . Ga naar en tik op Instellingen > Meer… > Mobiele netwerken. Schakel het selectievakje Gegevenverkeer aan uit. Gegevensroaming Afhankelijk van uw netw

Pagina 34
Google Play™ Aan de slag met Google Play™ Open Google Play™ en ga een wereld van applicaties en games binnen. U kunt bladeren door deze applicaties en games met behulp van verschillende categorieën. U kunt ook feedback geven voor applicaties en games, en deze een waarderingsscore geven. U moet beschikken over een Google™-account voordat u Google Play™ kunt gebruiken. Zie Een Google™-account instellen op de telefoon op pagina 52 voor meer informatie. Google Play™ is mogelijk niet beschikb

Pagina 35
Toepassingsgegevens wissen Mogelijk moet u soms gegevens voor een toepassing wissen. Dit kan zich voordoen als het geheugen van de toepassing bijvoorbeeld bijna vol is of als u de highscores voor een game wilt wissen. U wilt mogelijk ook inkomende e-mailberichten, SMS-berichten en MMS-berichten in sommige toepassingen wissen. 1 2 3 4 5 Alle cachegegevens voor een applicatie wissen Tik op het Startscherm op . Tik op Instellingen. Tik op Apps. Tik op de applicatie waarvoor u alle c

Pagina 36
Bellen Noodoproepen De telefoon ondersteunt internationale alarmnummers, bijvoorbeeld 112 of 911. Dit houdt in dat u deze nummers normaal vanuit elk land kunt bellen om een noodoproep te doen, met of zonder simkaart in het toestel, zolang u zich binnen het bereik van een netwerk bevindt. 1 2 3 Een alarmnummer bellen Tik op het Startscherm op . Ga naar en tik op Telefoon. Voer het alarmnummer in en tik op Oproep. Als u een nummer wilt verwijderen, tikt u op . U kunt ook alarmnumme

Pagina 37
• Een gesprek weigeren Sleep naar links over het scherm. • Een tweede gesprek weigeren Als u tijdens een gesprek herhaalde pieptonen hoort, sleept u • Het volume van de oorspeaker veranderen tijdens een oproep Druk de volumetoets omhoog of omlaag. • De luidspreker inschakelen tijdens een gesprek Tik op . • De microfoon dempen tijdens een gesprek Tik op . • Het scherm activeren tijdens een gesprek Druk op . 1 2 Cijfers invoeren tijdens een gesprek T

Pagina 38
3 4 Uw voicemailnummer invoeren Tik op het Startscherm op . Ga naar en tik op Instellingen > Oproepinstellingen > Instellingen voor voicemail > Voicemailnummer. Voer uw voicemailnummer in. Tik op OK. 1 2 3 Uw voicemailservice bellen Tik op het Startscherm op . Ga naar en tik op Telefoon. Raak 1 aan en houd deze waarde ingedrukt. 1 2 Meerdere gesprekken Als u de wisselgespreksfunctie hebt geactiveerd, kunt u meerdere gesprekken tegelijk verwerken. Als u de functie heb

Pagina 39
1 2 3 Een privégesprek met een deelnemer aan een telefonische vergadering voeren Tik tijdens een telefonische vergadering op Beheren. Tik op het nummer van de deelnemer met wie u een privégesprek wilt voeren. Als u het privégesprek wilt beëindigen en wilt terugkeren naar de telefonische vergadering, tikt u op . 1 2 Een deelnemer vrijgeven vanuit een telefonische vergadering Tik tijdens een actieve telefonische vergadering op de knop met het aantal deelnemers. Tik bijvoorbeeld o

Pagina 40
1 2 3 4 1 2 3 Gesprekken doorschakelen Tik op het Startscherm op . Ga naar en tik op Instellingen > Oproepinstellingen > Gesprekken doorsch.. Selecteer een optie. Voer het nummer in waarnaar u de gesprekken wilt doorschakelen en tik vervolgens op Insch.. Gesprekken doorschakelen uitschakelen Tik op het Startscherm op . Ga naar en tik op Instellingen > Oproepinstellingen > Gesprekken doorsch.. Selecteer een optie en tik vervolgens op Uitsch.. Uw telefoonnummer weergeven of

Pagina 41
Contacten Over Contacten Gebruik de contactenapplicatie om alle nummers, e-mailadressen en overige contactgegevens op één plaats op te slaan en te beheren. Tik op een contact om alle communicatie met dat contact in één makkelijk overzicht weer te geven. U kunt nieuwe contacten toevoegen aan uw telefoon en deze synchroniseren met de contacten die zijn opgeslagen in uw Google™-account, Microsoft® Exchange ActiveSync®-account of andere accounts die het synchroniseren van contacten ondersteu

Pagina 42
• • • • Een USB-kabel voor uw oude telefoon Een USB-kabel voor uw nieuwe Android™-telefoon Uw oude telefoon Uw nieuwe Android™-telefoon Het programma PC Companion gebruiken om contacten over te brengen Gebruik het programma PC Companion als u contacten met behulp van een computer over wilt brengen. Het is gratis en de installatiebestanden zijn al op uw nieuwe telefoon opgeslagen. PC Companion biedt ook een aantal andere functies, waaronder hulp bij het bijwerken van uw telefoons

Pagina 43
Contacten overbrengen vanaf een geheugenkaart. Contacten importeren vanaf een geheugenkaart 1 2 3 4 Tik op het Startscherm op en vervolgens op . en tik op Contacten importeren > Geheugenkaart. Druk op Als u een synchronisatie-account hebt ingesteld, kunt u de geïmporteerde contacten op geheugenkaarten onder die account toevoegen. Of u kunt ervoor kiezen alleen de geïmporteerde contacten in de telefoon te gebruiken. Selecteer de gewenste optie. Als er meer dan één vCard-bestand o

Pagina 44
1 2 3 4 5 Een contact toevoegen Tik op het Startscherm op en vervolgens op . Tik op . Als u uw contacten met één of meerdere accounts hebt gesynchroniseerd, selecteert u het account dat u voor dit contact wilt gebruiken of tikt u op Lokaal contact als u dit contact alleen op de telefoon wilt gebruiken. Voer de gewenste gegevens voor het contact in of selecteer deze. Als u klaar bent, tikt u op Gereed. Als u vóór het telefoonnummer van een contact een plusteken en de landcode toevo

Pagina 45
1 2 3 1 2 3 4 Contacten koppelen Tik op het Startscherm op en vervolgens op . Tik op het contact dat u wilt koppelen aan een ander contact, houd het vast en tik op Contact koppelen. Tik in de lijst die verschijnt op het contact waarvan u de informatie wilt samenvoegen met het eerste contact en tik vervolgens op OK om te bevestigen. De informatie van het eerste contact wordt samengevoegd met het tweede contact en het eerste contact wordt niet meer in de contactenlijst weergegeve

Pagina 46
Uw contacten delen 1 2 3 4 Uw visitekaartje verzenden Tik op het Startscherm op en vervolgens op . Tik op Mijzelf. Druk op en tik op Contact verzenden > OK. Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm. 1 2 3 4 Een contact verzenden Tik op het Startscherm op en vervolgens op . Tik op het contact waarvan u de details wilt verzenden. Druk op en tik op Contact verzenden > OK. Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de inst

Pagina 47
Berichten SMS- en MMS-berichten gebruiken U kunt tekstberichten (SMS-berichten) verzenden en ontvangen op de telefoon met SMS (Short Message Service). Als uw abonnement ondersteuning biedt voor MMS (Multimedia Messaging Service), kunt u ook berichten verzenden en ontvangen die mediabestanden bevatten, zoals afbeeldingen en video's. Het aantal tekens dat u in één sms kunt verzenden, is afhankelijk van de operator en de taal die u gebruikt. Als u teveel tekens gebruikt, worden al uw individ

Pagina 48
1 2 3 Een bericht verwijderen Tik vanaf uw Startscherm op en vervolgens op Berichten. Tik op het gewenste gesprek. Raak het bericht aan dat u wilt verwijderen, houd het vast en tik vervolgens op Bericht verwijderen > Ja. 1 2 3 Gesprekken verwijderen Tik vanaf uw Startscherm op en vervolgens op Berichten. Druk op en tik vervolgens op Gesprekken verwijderen. Schakel de selectievakjes in voor de gesprekken die u wilt verwijderen en tik op Verwijderen. 1 2 3 4 5 6 1 2

Pagina 49
1 2 1 2 Google Talk™ starten Tik vanuit uw Startscherm op Ga naar en tik op Talk. . Een chatbericht beantwoorden met Talk weergegeven in de Als iemand u een bericht heeft verzonden in Talk, wordt statusbalk. Sleep de statusbalk omlaag en tik op het bericht om te beginnen met chatten. 50 Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Pagina 50
E-mail Aan de slag met e-mail Gebruik de e-mailtoepassing op uw telefoon om e-mails te verzenden en te ontvangen via uw normaal e-mailaccount of via uw bedrijfsaccount. Of u kunt het allebei doen. Uw telefoon kan meerdere e-mailaccounts tegelijkertijd aan. U kunt deze accounts zo instellen dat ze via één gecombineerd postvak IN of via afzonderlijke postvakken IN worden uitgevoerd. Denk eraan dat u de e-mails die u in uw Gmail™ -account ontvangt, kunt openen in de telefoon vanuit de e-mail

Pagina 51
1 2 3 4 5 Een e-mailaccount verwijderen van de telefoon Tik op het Startscherm op . Tik op . Druk op en tik op Instellingen. Tik op de account die u wilt verwijderen. Ga naar en tik op Account verwijderen > OK. Gmail™ en andere Google™-diensten Als u een Google™-account hebt, kunt u de Gmail™ -applicatie in uw telefoon gebruiken om e-mailberichten te lezen, te schrijven en te organiseren. Nadat u uw Google™-account hebt ingesteld om op de telefoon te werken, kunt u ook met vri

Pagina 52
1 2 3 4 E-mailberichten ontvangen Tik op het Startscherm op . Tik op . Het Postvak IN van uw standaard e-mailaccount verschijnt. Als u een andere e-mailaccount die u op uw telefoon hebt ingesteld wilt controleren, tikt u op de balk met en selecteert u de account die u wilt controleren. Als u al uw e-mailaccounts tegelijk wilt controleren, tikt u op de balk die bevat en tikt u op Gecombineerde weergave. Om nieuwe berichten te downloaden, tikt u op . Als u een zakelijke e-mailaccou

Pagina 53
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 Een e-mailbericht doorsturen Tik op het Startscherm op . Tik op . Het Postvak IN van uw standaard e-mailaccount verschijnt. Als u een andere e-mailaccount die u op uw telefoon hebt ingesteld wilt controleren, tikt u op de balk met en selecteert u de account die u wilt controleren. Tik op het bericht dat u wilt doorsturen. Tik op en op Doorsturen. Tik op Aan en voer het adres van de ontvanger in. Voer de tekst van het bericht in en tik vervolgens op

Pagina 54
1 2 3 4 5 De controlefrequentie voor het postvak IN wijzigen Tik op het Startscherm op . Tik op . Druk op en tik op Instellingen. Tik op de account dat u wilt aanpassen als u meerdere e-mailaccounts gebruikt. Tik op Controlefrequentie inbox en selecteer een optie. 55 Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

Pagina 55
"WALKMAN"-applicatie Over de muziek Haal alles uit uw Walkman™-player. Beluister en orden muziek, audioboeken en podcasts die u vanaf een computer hebt overgebracht naar uw geheugenkaart, of die u hebt aangeschaft en gedownload vanuit online winkels. U kunt de Media Go™-applicatie gebruiken zodat de content eenvoudig beschikbaar is voor de muziekplayer. Media Go™ helpt bij het overbrengen van muziekcontent tussen een computer en een telefoon. Zie Uw telefoon aansluiten op een computer op

Pagina 56
De WALKMAN-player gebruiken 1 2 3 4 Audiocontent afspelen Tik op het Startscherm op , ga naar en tik hierop. Tik op MIJN MUZIEK om de muziekbibliotheek te openen. Selecteer een muziekcategorie en blader naar de track die u wilt openen. Tik op een track om deze af te spelen. • • De track wijzigen Tik op of terwijl een track wordt afgespeeld. Veeg album art naar links of naar rechts wanneer de radio aan staat. • Een track onderbreken Tik in de WALKMAN-player op • M

Pagina 57
1 2 3 Een track delen Raak wanneer u bladert door uw tracks in de bibliotheek van de WALKMANplayer een tracktitel aan en houd deze vast. Tik op Verz.. Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm. U kunt op deze manier ook albums en playlists delen. U kunt auteursrechtelijk beschermde items mogelijk niet kopiëren, verzenden of overbrengen. 1 2 3 Een track aanbevelen op Facebook™ Tik op de album art als in de Walkman™-player een track wordt

Pagina 58
1 Ga terug naar de huidige track in de muziek-track. 2 Afbeelding van de artiest die op dat moment wordt afgespeeld (indien beschikbaar) 3 Blader op artiest door uw muziek 4 Orden uw muziek met behulp van SensMe™-kanalen. 5 Beheer en bewerk uw muziek met Music Unlimited™ 6 Blader door uw favoriete playlists. 7 Verzamel koppelingen naar muziek en naar op muziek betrekking hebbende inhoud die u en uw vrienden hebben gedeeld met online-services 8 Blader

Pagina 59
1 2 3 4 Tracks in een willekeurige volgorde afspelen Tik in de Walkman™-player op MIJN MUZIEK. Tik op en ga naar een album of tik op en blader naar een afspeellijst. Open het album of de afspeellijst door op de naam te tikken. om Shufflemodus in te schakelen. Tik op Playlists In de Walkman™-player worden automatisch Smart playlists gemaakt op het tabblad voor playlists in de bibliotheek van de Walkman™-player. U kunt ook uw eigen playlists maken op basis van de muziek die op de

Pagina 60
1 2 3 De widget Walkman™-player aan uw startscherm toevoegen Druk vanuit uw Startscherm op . Tik op . Ga naar en tik op Walkman™ player. Uw gehoor beschermen Als u langdurig of bij een te hoog volumeniveau naar de Walkman™-player of andere mediaplayers luistert, kan uw gehoor beschadigd worden, zelfs als het volume op een gemiddeld niveau staat. Om u voor dergelijke risico's te waarschuwen, verschijnt er een volumewaarschuwing wanneer het volume te hoog staat, en wanneer de Walkma

Pagina 61
1 2 3 Een track aanschaffen met behulp van TrackID™-technologie Wanneer de toepassing TrackID™ is geopend, tikt u op een tracktitel. In het trackinformatiescherm tikt u op Downloaden. Volg de instructies op uw telefoon om uw aankoop te voltooien. De functie voor het aanschaffen van tracks wordt mogelijk niet in alle landen/regio's en door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden ondersteund. 1 2 3 Een track delen via e-mail of SMS Wanneer de toepassing TrackID™ i

Pagina 62
FM-radio Over de FM-radio De FM-radio op uw telefoon werkt zoals een gewone FM-radio. U kunt bijvoorbeeld bladeren en luisteren naar FM-stations en deze opslaan als favorieten. U moet een headset of hoofdtelefoon (met snoer) aansluiten op uw telefoon, voordat u de radio kunt gebruiken. De headset of hoofdtelefoon werkt namelijk als antenne. Als een van deze apparaten is aangesloten, kunt u vervolgens het radiogeluid desgewenst overschakelen naar de luidspreker van de telefoon. Wanneer u

Pagina 63
7 RDS-informatie (Radio Data System) – niet beschikbaar in alle landen/regio's 8 De applicatie TrackID™ openen Uw favoriete radiokanalen gebruiken U kunt de radiozenders die u het vaakst beluistert, opslaan als favorieten. Met favorieten kunt u snel teruggaan naar een radiozender. 1 2 Een zender als favoriet opslaan Ga wanneer de radio is geopend naar de zender die u wilt opslaan als favoriet. Tik op . 1 2 Een zender als favoriet verwijderen Ga wanneer de radio is ge

Pagina 64
1 2 3 Een nummer identificeren op de FM-radio via TrackID™ Tik op terwijl het nummer op de FM-radio van uw telefoon wordt afgespeeld en selecteer TrackID™. Er wordt een voortgangsindicator weergegeven terwijl de TrackID™-applicatie het nummer analyseert. Als dit lukt, krijgt u een trackresultaat of een lijst met mogelijke tracks te zien. Druk op om terug te keren naar de FM-radio. De TrackID™-toepassing en de TrackID™-service worden niet in alle landen/regio's en door alle netwerk

Pagina 65
Camera Over de camera Met uw telefooncamera kunt u gewone 2D-foto's maken. Verzend uw foto's en video's als multimediaberichten naar vrienden of upload ze naar een webservice. Overzicht camerabesturingselementen 1 In- of uitzoomen 2 Hoofdcamerascherm 3 Wissel tussen de foto- en videocamera 4 Cameratoets: camera activeren/foto's maken/video's opnemen 5 Alle instellingen weergeven 6 Foto's maken of videoclips opnemen 7 Een stap teruggaan of de camera

Pagina 66
Foto's nemen met de fotocamera Er zijn drie manieren om foto's te maken met de fotocamera. U kunt op de cameratoets drukken, op de cameraknop op het scherm tikken of een plek op het scherm aanraken. • De camera openen Houd de cameratoets ingedrukt wanneer het scherm actief is. • De camera sluiten Druk op vanuit het hoofdcamerascherm. 1 2 3 Een foto maken met de cameratoets Activeer de camera. Als de fotocamera niet is geselecteerd, versleept u Druk de cameratoets geheel

Pagina 67
1 2 3 4 5 6 7 Geotagging inschakelen Activeer de camera. Als de fotocamera niet is geselecteerd, versleept u naar . Druk op en tik op Geotags > Aan. Tik op OK om akkoord te gaan met het inschakelen van GPS en/of draadloze netwerken. Schakel de gewenste opties in onder Locatieservices. Nadat u de instellingen hebt bevestigd, drukt u op om terug te keren naar het camerascherm. Als op het camerascherm wordt weergegeven, is uw locatie beschikbaar en kan een geotag aan uw foto wo

Pagina 68
LED-licht Hiermee wordt kleurbalans aangepast voor warme lichtomstandigheden zoals onder gloeilampen. Tl-licht Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor tl-licht. Daglicht Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor zonnige omstandigheden buitenshuis. Bewolkt Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor een bewolkte lucht. Zelfontspanner. Met de zelfontspanner kunt u een foto maken zonder de telefoon vast te houden. Gebruik deze functie om zelfportretten te maken, of groepsfoto's wa

Pagina 69
Video's opnemen 1 2 3 4 Een video opnemen met de cameratoets Activeer de camera. Als de videocamera niet is geselecteerd, versleept u naar . Druk op de cameratoets om het opnemen van een video te starten. Druk opnieuw op de cameratoets om de opname te stoppen. Neem voor de beste resultaten uw video's op in de liggende stand. 1 2 3 4 5 6 Een video opnemen door op het scherm te tikken Activeer de camera. Als de videocamera niet is geselecteerd, versleept u naar . om alle

Pagina 70
1 2 Het instellingenvenster voor de videocamera aanpassen Wanneer de videocamera is geopend, drukt u op om alle instellingen weer te geven. Raak de instelling aan die u wilt verplaatsen, houd deze ingedrukt en sleep deze naar de gewenste positie. Als u de instelling buiten het instellingenvenster sleept, wordt de wijziging geannuleerd. Overzicht van videocamera-instellingen Scenes De functie Scènes helpt u om de camera met vooraf geprogrammeerde scènes snel in te stellen voor vee

Pagina 71
Stel een vertraging van 2 seconden in vanaf het moment dat u op het camerascherm tikt tot het moment dat de video-opname begint. Uit De video-opname begint zodra u op het camerascherm tikt. Opnamemethode Selecteer de methode die u gebruikt om video's op te nemen. Knop op scherm Neem een video op door de knop op het scherm van de camera te gebruiken. Vastleggen met aanraken Kies een specifiek scherpstelgebied door het camerascherm met uw vinger aan te raken. Alleen cameratoets Neem e

Pagina 72
Album Foto's en video's in Album weergeven Gebruik Album om foto's weer te geven en video's af te spelen die u met uw telefooncamera hebt vastgelegd of om soortgelijke content weer te geven die u hebt gedownload of naar uw geheugenkaart hebt gekopieerd. U kunt geotags toevoegen aan uw foto's en video's en ze vervolgens op een wereldkaart weergeven. In Album kunt u ook foto's en video's weergeven die u naar een online service hebt geüpload, bijvoorbeeld naar een Picasa™-webalbum of naar Fa

Pagina 73
1 2 3 4 1 Rasterweergave van foto's en video's. 2 Totaal aantal foto's en videos. 3 De datum en het aantal items in de onderstaande groep. 4 Tik op een foto of video om deze te bekijken. 5 Blader omhoog of omlaag om de inhoud weer te geven. 6 Wissel naar een lijstweergave van alle mappen die foto's en video's bevatten welke op uw telefoon zijn opgeslagen. 7 Lijstweergave van alle mappen die foto's en video's bevatten welke op uw telefoon zijn opgesla

Pagina 74
1 2 3 4 5 6 Foto's en video's in lijstweergave weergeven Tik op het Startscherm op . Ga naar en tik op Album > Afbeeldingen. Tik op . Mappen met foto's en video's die met de camera van de telefoon zijn gemaakt, worden bovenaan weergegeven. Alle andere mappen met foto's en video's die op uw telefoon zijn opgeslagen, worden in een alfabetische lijst weergegeven. Tik op een map die u wilt openen. De inhoud van de map wordt in een chronologisch geordend raster weergegeven. Video's

Pagina 75
1 2 3 4 5 1 2 3 4 Een foto bijsnijden Druk wanneer u naar een foto kijkt op en tik op Bijsnijden. Raak de rand van het bijsnijdkader aan en houd de rand vast om het bijsnijdkader aan te passen. Als de vierkanten op de randen verdwijnen, sleept u naar binnen of naar buiten om het formaat van het kader te wijzigen. Als u het formaat van alle zijden van het bijsnijdkader tegelijkertijd wilt wijzigen, raakt u één van de vier hoeken aan en houdt u deze vast om de vierkanten aan de

Pagina 76
1 2 3 4 1 2 1 2 • 1 2 Een video afspelen Open het tabblad Afbeeldingen in Album. Gebruik de rasterweergave of de lijstweergave om te zoeken naar de video die u wilt openen. Tik op de video om deze af te spelen. Als er geen afspeelknoppen worden weergegeven, tikt u op het scherm om deze weer te geven. Tik nogmaals op het scherm om de knoppen weer te verbergen. Een video onderbreken Wanneer een video wordt afgespeeld, tikt u op het scherm om de besturingselementen weer te

Pagina 77
Overzicht van tabblad Kaarten 1 Het aantal geotagged foto's en video's. 2 Dubbeltik om in te zoomen. Knijp om uit te zoomen. Sleep om andere delen van de kaart weer te geven. 3 Een groep foto's en/of video's geotagged met dezelfde locatie. 4 Miniaturen van de geselecteerde groep foto's en/of video's. Tik op een item om het op het volledige scherm weer te geven. 5 Zoek een locatie op de kaart. 6 Wissel naar wereldbolweergave. Locatiedetectie inschakelen 1

Pagina 78
• De kaartweergave in Album wijzigen Druk tijdens het weergeven van de kaart in Album op weergave of Satellietweergave. en selecteer Klassieke Uw online albums weergeven In Album kunt u de foto's en video's bekijken die u naar een online service hebt geüpload zoals Picasa™ en Facebook™. Geef opmerkingen van uw vrienden weer en voeg ook uw eigen opmerkingen toe. U kunt ook een foto aanbevelen of "Like" als u uw albums in Facebook™ weergeeft. Overzicht van tabblad Online 1 2

Pagina 79
Films Over Films Gebruik de applicatie Films om films en andere videocontent af te spelen die u op uw telefoon hebt opgeslagen. De applicatie Films helpt u ook bij het ophalen van poster art, plot-samenvattingen, genre-info en details over de regisseur voor elke film. U kunt uw films ook op andere apparaten afspelen die met hetzelfde netwerk zijn verbonden. Video's die zijn gemaakt met de telefooncamera worden weergegeven in Album, niet in Films. . Films gebruiken 1 2 3 4 5 6 V

Pagina 80
Webbrowser Over de webbrowser Gebruik uw webbrowser om webpagina's te bekijken of toe te voegen als bladwijzer en om pagina's op te slaan, zodat u ze offline kunt bekijken. U kunt maximaal 16 vensters tegelijkertijd openen en eenvoudig tussen het ene naar het andere venster wisselen. U kunt tevens de pc-versie van een webpagina opvragen, als u de mobiele versie niet wilt bekijken. Een versie van de Google™ Chrome webbrowser voor Android™-apparaten is op veel markten al vooraf geïnstallee

Pagina 81
Navigeren door webpagina's • Een koppeling selecteren Als u een koppeling op een webpagina wilt selecteren, tikt u erop. De geselecteerde koppeling wordt gemarkeerd en de webpagina begint te laden nadat u uw vinger wegneemt. Als u per ongeluk een koppeling selecteert voordat u uw vinger wegneemt, kunt u uw vinger van de koppeling slepen om de selectie op te heffen. • Naar de vorige pagina gaan tijdens het surfen Druk op . In- of uitzoomen op een webpagina Gebruik een van de vol

Pagina 82
1 2 3 Een browservenster sluiten Wanneer de browser open is, veegt u omlaag op het scherm om de zoek- en adresbalk weer te geven. Tik op naast de zoek- en adresbalk. Een lijst van alle open vensters verschijnt. Tik op in het venster dat u wilt sluiten of veeg het venster links of rechts van het scherm om het te sluiten. Bladwijzers beheren Met bladwijzers kunt u uw favoriete en veelbezochte webpagina's snel openen. U kunt rechtstreeks vanaf de webbrowser van uw telefoon bladwijzer

Pagina 83
1 2 3 4 5 6 Een eerder bezochte webpagina als favoriet opslaan Wanneer de browser open is, veegt u omlaag op het scherm om de zoek- en adresbalk weer te geven. Tik op naast de zoek- en adresbalk en tik vervolgens op . Tik op het tabblad Geschiedenis en tik op een van de pijlen omlaag om een lijst van eerder bezochte webpagina's weer te geven. Tik op naast de webpagina die u wilt toevoegen als een bladwijzer. Indien u dat wenst, kunt u meer gedetailleerde informatie bewerken, zoals

Pagina 84
1 2 1 2 3 4 Een koppeling in een nieuw browservenster openen Raak een koppeling aan tot een menu verschijnt. Tik op Openen op nieuw tabblad. Schakelen tussen browservensters Wanneer de browser open is, veegt u omlaag op het scherm om de zoek- en adresbalk weer te geven. Tik op naast de zoek- en adresbalk. Scroll omhoog en omlaag om te bladeren door een lijst van alle geopende vensters. Tik op het venster waarnaar u wilt schakelen. Downloaden van internet U kunt toepassingen

Pagina 85
1 2 3 Uw browsergeschiedenis wissen Wanneer de browser is geopend, drukt u op . Tik op Instellingen > Privacy en beveiliging. Tik op Geschiedenis wissen en vervolgens op OK om te bevestigen. Automatisch aanpassen van webpagina's Uw browser heeft een optie voor het automatisch aanpassen, zodat het gemakkelijker wordt grote webpagina's met veel tekst en afbeeldingen, zoals krantenpagina's, te lezen. Wanneer deze optie is ingeschakeld, past uw browser afbeeldingen en tekstkolommen op

Pagina 86
Connectiviteit Verbinding maken met draadloze netwerken U hebt vanaf uw telefoon toegang tot internet met behulp van de Wi-Fi®-technologie. Op deze manier kunt u op internet surfen en goedkoper bellen en gegevens overbrengen. Als uw bedrijf of organisatie over een VPN (Virtual Private Network) beschikt, kunt u verbinding met dit netwerk maken met uw telefoon. U kunt een VPN gebruiken om toegang te krijgen tot intranetten en andere interne services in uw bedrijf. Wi-Fi® Met de Wi-Fi®-te

Pagina 87
1 2 3 4 5 6 7 Een Wi-Fi®-netwerk handmatig toevoegen Tik op het Startscherm op . Ga naar en tik op Instellingen > Wi-Fi. Tik op Netwerk toevoegen. Voer de SSID van netwerk voor het netwerk in. Tik op het veld Beveiliging om een beveiligingstype te selecteren. Voer een wachtwoord in als dat vereist is. Tik op Opslaan. Neem contact op met de Wi-Fi®-netwerkbeheerder om de SSID-naam en het wachtwoord voor het netwerk te verkrijgen. Geavanceerde Wi-Fi®-instellingen U moet Wi-Fi®

Pagina 88
USB-tethering is actief Draagbare Wi-Fi®-hotspot is actief 1 2 3 4 5 6 De gegevensverbinding van uw telefoon delen via een USB-kabel Deactiveer alle USB-kabelverbindingen met uw telefoon. Gebruik de USB-kabel die bij uw telefoon is geleverd om uw telefoon op een computer aan te sluiten. Tik op Startscherm op . Ga naar en tik op Instellingen > Meer… > Tethering en mobiele hotspot. Schakel het selectievakje USB-tethering in. De telefoon begint zijn gegevensverbinding via het m

Pagina 89
1 2 3 4 5 De Bluetooth™-functie inschakelen en uw telefoon zichtbaar maken Tik op het Startscherm op . Tik op Instellingen. Tik op UIT naast Bluetooth zodat UIT verandert naar AAN. in de statusbalk. Tik op Bluetooth. Tik op Niet zichtbaar voor andere Bluetooth-apparaten. 1 2 3 4 De zichtbaarheidsduur van uw telefoon voor andere Bluetooth™-apparaat aanpassen Tik op het Startscherm op . Ga naar en tik op Instellingen > Bluetooth. Druk op en selecteer Time-out voor zichtba

Pagina 90
1 2 3 4 1 2 3 4 Uw telefoon verbinden met een ander Bluetooth™-apparaat Als u een verbinding maakt met een Bluetooth-apparaat dat vereist dat uw telefoon eerst koppelt vóór het verbinden, volgt u de relevante stappen om uw telefoon te koppelen aan dat apparaat. Tik op het Startscherm op . Ga naar en tik op Instellingen > Bluetooth. Tik op het Bluetooth™-apparaat waarmee u uw telefoon wilt verbinden. De koppeling van een Bluetooth™-apparaat opheffen Tik op het Startscherm op .

Pagina 91
Uw telefoon aansluiten op een computer Maak met uw telefoon verbinding met een computer en start het overbrengen van afbeeldingen, muziek en andere bestandstypen. De eenvoudigste manieren om verbinding te maken, is het gebruik van een USB-kabel of van draadloze Bluetoothtechnologie. Wanneer u met uw telefoon verbinding maakt met een computer met behulp van een USB-kabel, wordt u gevraagd de PC Companion-applicatie te installeren op uw computer. Met de PC Companion-applicatie hebt u toegang

Pagina 92
1 2 3 4 5 Gekoppelde apparaten draadloos verbinden in de mediaoverdrachtmodus Controleer of de mediaoverdrachtmodus is ingeschakeld op de telefoon. Deze modus is standaard ingeschakeld. Tik op het Startscherm op . Ga naar en tik op Instellingen > Xperia™ > Verbinding. Tik op het gekoppelde apparaat waarmee u verbinding wilt maken in Vertrouwde apparaten. Tik op Verb.. Zorg dat de Wi-Fi®-functie op de telefoon is ingeschakeld. 4 De verbinding met een draadloos gekoppeld appar

Pagina 93
1 2 3 4 Content overbrengen met de applicatie Media Go™ Sluit de telefoon aan op een computer met een ondersteunde USB-kabel. Telefoon: Intern geheugen verbonden wordt weergegeven in de statusbalk. Computer: Open eerst de applicatie PC Companion op de pc. Klik in PC Companion op Media Go om de Media Go™-applicatie te starten. In sommige gevallen moet u wachten totdat Media Go™ is geïnstalleerd. Gebruik Media Go™ om bestanden te slepen en neer te zetten tussen uw computer en uw telef

Pagina 94
Gegevens synchroniseren op uw telefoon Over het synchroniseren van gegevens op uw telefoon U kunt contacten, e-mail, kalendergebeurtenissen en andere informatie synchroniseren met uw telefoon vanuit meerdere e-mailaccounts, synchronisatieservices en andere typen accounts, afhankelijk van de applicaties die zijn geïnstalleerd op uw telefoon. Uw telefoon synchroniseren met andere informatiebronnen is een eenvoudige en praktische manier om up-to-date te blijven. U kunt het volgende doen: •

Pagina 95
Uw zakelijke e-mail, kalender en contacten synchroniseren Open uw zakelijke e-mailberichten, afspraken en contacten rechtstreeks van uw telefoon. Bekijk en beheer deze net zo makkelijk als vanaf een computer. Na de installatie kunt u uw informatie vinden in de applicaties E-mail, Agenda en Contacten. Als u de hierboven beschreven functies wilt openen, moet u uw zakelijke informatie opslaan op een Microsoft® Exchange-server. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Pagina 96
1 2 3 4 5 Een Facebook™-integratieaccount instellen op uw telefoon Tik op het Startscherm op . Tik op Instellingen > Accounts/synchronisatie. Zorg dat de synchronisatie is ingeschakeld zodat applicaties de gegevens automatisch kunnen synchroniseren. Tik op Account toevoegen > Facebook-integratie van Xperia™. Voer de richtlijnen op het scherm uit om een Facebook™-integratieaccount te maken of meld u aan als u al een account hebt. U kunt ook een Facebook™-integratieaccount maken op

Pagina 97
1 2 3 4 1 2 3 4 Een synchronisatie-interval instellen Tik op het Startscherm op . Tik op Instellingen > Accounts/synchronisatie en tik vervolgens op uw SyncML™-account. Tik op Accountinstellingen. Tik op Synchronisatie-interval en selecteer een intervaloptie. Een SyncML™-account van de telefoon verwijderen Tik op het Startscherm op . Tik op Instellingen > Accounts/synchronisatie en tik vervolgens op uw SyncML™-account. Druk op en tik op Account verwijderen. Tik opnieuw op A

Pagina 98
Kaarten en locaties Over locatiediensten Gebruik uw telefoon om erachter te komen waar u zich bevindt. Er zijn twee methoden: GPS en draadloze netwerken. De draadloze netwerkoptie inschakelen als u alleen uw geschatte locatie nodig hebt en deze snel wilt hebben. Als u een nauwkeurigere positie wilt en een helder zicht op de hemel hebt, schakelt u de GPS-optie in. U moet beide opties inschakelen om ervoor te zorgen dat uw locatie wordt gevonden wanneer het draadloze netwerk zwak is. Sony

Pagina 99
Google Maps™ Houd uw huidige locatie bij, bekijk realtime verkeerssituaties en krijg gedetailleerde instructies naar uw bestemming. Voordat u een reis maakt, kunt u kaarten downloaden en opslaan op uw geheugenkaart om hoge roamingkosten te vermijden. Voor het gebruik van de applicatie Google Maps™ is een internetverbinding vereist. Er kunnen kosten voor dataoverdracht in rekening worden gebracht wanneer u verbinding met internet maakt vanaf uw telefoon. Neem contact op met uw netwerkoperat

Pagina 100
Agenda en wekker Agenda Over de agenda De telefoon bevat een agenda waarmee u uw tijdsplanning kunt beheren. Als u een Google™-account hebt, kunt u de agenda op uw telefoon tevens synchroniseren met uw online agenda. Zie Uw zakelijke e-mail, kalender en contacten synchroniseren op pagina 96. 1 2 De kalenderweergave instellen Tik op het Startscherm op , ga naar Agenda en tik hierop. Druk op en selecteer een optie. 1 2 3 Meerdere kalenders weergeven Tik op het Startscherm op

Pagina 101
1 2 3 4 5 6 7 8 Een nieuw alarm instellen Tik op uw startscherm op . Ga naar en tik op Klok. Tik op Alarm instellen. Tik op Alarm toevoegen. Tik op Tijd en pas de tijd aan door omhoog of omlaag te bladeren. Tik op Instellen. Bewerk indien gewenst de overige alarminstellingen. Tik op OK. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Een bestaand alarm bewerken Tik op het Startscherm op . Ga naar en tik op Klok. Tik op Alarm instellen. Tik op het alarm dat u wilt bewerken. Tik op Tijd. S

Pagina 102
1 2 3 4 5 6 De titel voor een alarm instellen Tik op het Startscherm op . Ga naar en tik op Klok. Tik op Alarm instellen. Tik op het alarm dat u wilt bewerken. Tik op Label en voer een naam in voor het alarm. Tik op OK. 1 2 3 4 5 De trilfunctie voor een alarm activeren Tik op het Startscherm op . Ga naar en tik op Klok. Tik op Alarm instellen. Tik op het alarm dat u wilt bewerken. Markeer het selectievakje Trillen en tik vervolgens op OK. 1 2 3 4 5 De telef

Pagina 103
Ondersteuning en onderhoud De telefoon bijwerken Werk uw telefoon bij met de meest recente softwareversie om verzekerd te zijn van optimale prestaties en de meest recente verbeteringen. U kunt de applicatie Update center op uw telefoon gebruiken om een draadloze update uit te voeren of de applicatie PC Companion op een computer om een update uit te voeren via een USB-kabelverbinding. Als u een draadloze update uitvoert, kunt u een mobiele of een Wi-Fi®-netwerkverbinding gebruiken. Maak we

Pagina 104
1 2 De toepassing PC Companion downloaden vanaf uw telefoon Sluit de telefoon aan op een computer met een USB-kabel. Volg de instructies op de telefoon wanneer hierom wordt gevraagd, voor het uitvoeren van de installatie van PC Companion op de computer. PC Companion kan ook worden gedownload op PC Companion. 1 2 3 4 Software-updates downloaden met een USB-kabelverbinding Installeer de PC Companion-applicatie op de computer die u gebruikt, als deze applicatie nog niet is geïnst

Pagina 105
U moet dan de PUK-code (Personal Unblocking Key) en een nieuwe PIN-code invoeren. U ontvangt de PIN-, PIN2- en PUK-code van uw netwerkoperator. 1 2 3 4 De PIN-vergrendeling voor de SIM-kaart wijzigen Tik vanaf het Startscherm op . Ga naar en tik op Instellingen > Beveiliging > SIM-vergrendeling instellen. Tik op SIM vergrendelen. Voer de PIN-code voor de SIM-kaart in en tik op OK. 1 2 3 4 5 6 De PIN-code voor de SIM-kaart wijzigen Tik vanaf het Startscherm op . Ga naar e

Pagina 106
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 Het patroon voor schermontgrendeling wijzigen Tik op het Startscherm op . Ga naar en tik op Instellingen > Beveiliging > Schermvergrendeling. Teken uw patroon voor schermontgrendeling. Tik op Patroon. Voer de instructies op de telefoon uit. Het patroon voor schermontgrendeling uitschakelen Tik vanaf de startpagina op > Instellingen > Beveiliging > Schermvergrendeling. Teken het patroon voor schermontgr

Pagina 107
Referentie Overzicht van telefooninstellingen Leer de instellingen in uw telefoon kennen zodat u ze kunt personaliseren op basis van uw eigen behoeften. Wi-Fi Schakel Wi-Fi® in of uit, scan beschikbare Wi-Fi®-netwerken of voeg het Wi-Fi®-netwerk toe. Bluetooth Schakel Bluetooth™ in of uit, zoek beschikbare Bluetooth™apparaten en maak uw telefoon zichtbaar of onzichtbaar voor andere Bluetooth™-apparaten. Datagebruik Schakel het mobiele gegevensverkeer in of uit en volg de de

Pagina 108
Back-up maken en resetten Maak back-up van uw gegevens en stel uw telefoon opnieuw in. Datum en tijd Stel de tijd en datum in of kies de netwerkwaarden. Selecteer de gewenste datum- en tijdnotatie. Toegankelijkheid Schakel de geïnstalleerde toegankelijkheidsservices in en pas de bijbehorende instellingen aan. Opties voor ontwikkelaars Stel opties in voor de ontwikkeling van de applicatie. U kunt bijvoorbeeld het CPU-gebruik weergeven op het telefoonscherm en visuele f

Pagina 109
Een Wi-Fi®-verbinding is ingeschakeld en draadloze netwerken zijn beschikbaar Meldingspictogrammen De volgende meldingspictogrammen kunnen op het scherm worden weergegeven: Nieuw e-mailbericht Nieuw SMS-bericht of MMS-bericht Nieuwe voicemail Een aanstaande kalenderevent Er wordt een nummer afgespeeld De telefoon is met een computer verbonden via een USB-kabel Waarschuwingsbericht Foutbericht Gemist gesprek Lopend gesprek Gesprek in wacht Gesprekken doorschakelen ingeschakeld So

Pagina 110
Gebruik de Gmail™-applicatie op uw telefoon om e-mailberichten te lezen, schrijven en organiseren. Zoek naar informatie op uw telefoon en op internet. Gebruik de Latitude-applicatie om de locatie van uw vrienden op een kaart weer te geven en om uw locatie te delen. Geef uw huidige locatie weer, vind andere locaties en bereken routes met Google Maps™. Ga naar Google Play™ om gratis en betaalde applicaties voor uw telefoon te downloaden. Gebruik de berichtenapplicatie om SMS- en MMS-beric

Pagina 111
Belangrijke informatie Blad met belangrijke informatie Voordat u uw apparaat gebruikt, raden we u aan het blad met Belangrijke informatie te lezen; u vindt dit blad in de handleiding van uw apparaat of in de doos. 1 2 De instelllingengids handmatig openen Tik op het Startscherm op . Tik op Instellingen > Instellingengids. Beperkingen aan services en functies Sommige services en functies in deze gebruikershandleiding worden niet ondersteund in alle landen/regio's of door alle netw

Pagina 112
Index A aanschaffen muziek .............................................................62 accounts ..................................................................12 Exchange Active Sync® ..................................12 Facebook™ .....................................................12 Google™ .........................................................12 achtergrond .............................................................19 foto gebruiken als ................................

Pagina 113
maken ..............................................................67 op een kaart weergeven ..................................77 selecteren. .......................................................75 verwijderen ......................................................76 weergeven .....................................67, 73, 74, 75 zoomen ............................................................75 foto's en video's aanbevelen ...................................79 foto's maken ...........

Pagina 114
presets radiozenders opslaan als ................................64 radiozenders verwijderen als ...........................64 PUK .......................................................................105 R radio ........................................................................63 beluisteren via de speaker ..............................64 favorieten .........................................................64 navigeren .........................................................6

Pagina 115
WALKMAN-player widget .......................................60 "WALKMAN"-applicatie ..........................................56 Walkman™-player ...................................................59 de equalizer gebruiken ....................................57 playlists ...........................................................60 playlists maken ................................................60 tracks aan playlists toevoegen ........................60 tracks afspelen in willekeurige vo
Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • hallo,
  hoe kan ik de prullebak legen van mijn telefoon? Gesteld op 19-7-2017 om 20:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik ben mijn puk code kwijt, hoe geraak ik aan een andere, Gesteld op 11-4-2017 om 13:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn wifi springt altijd terug automatisch aan , hoe kan ik dat stoppen Gesteld op 15-2-2017 om 19:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik wil mms versturen met mijn xperzam2 maar krijg altijd un wachtrij voor verzending.ben bij telenet Gesteld op 22-1-2017 om 14:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe lang moet je deze telefoon opladen en hoeveel dagen gaat hij mee zonder opladen Gesteld op 24-11-2016 om 22:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik wil in een oude Sony Experia een simkaart invoeren ,weet alleen niet hoe ie erin moet ,aangezien de nieuwe een andere afmeting hebben.. Gesteld op 23-10-2016 om 11:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • nieuwe Xperia E5. Oude SImkaart op maat gemaakt en er in gedaan. Als ik opstart en pincode intik, krijg ik grote tekst Power off Verder krijg ik hem niet aan de praat. Wat is er aan de hand? Gesteld op 22-9-2016 om 21:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een sony experia gevonden hoe kan ik van dat gebruiken dat heeft pin nodig Gesteld op 21-8-2016 om 14:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik kan niemand uit de bel lijst blokeren. heb er een code voor nodig, maar weet geen code Gesteld op 6-8-2016 om 20:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik wil nu graag gebruik maken van men vorige telefoon omdat men huidige telefoon stuk is. Na een een jaar leg ik men telefoon terug aan geef men pincode ... die is juist maar men code van men telefoon ben ik vergeten . Hoe los ik dit op ? Gesteld op 6-8-2016 om 15:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik mijn klavier veranderen naar azerty type Gesteld op 2-8-2016 om 20:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Krijg altijd waarschuwing data gebruik op scherm maar dat is uitgeschakeld
  hoe kan ik dat oplossen
  SONY XPERIA E Gesteld op 23-7-2016 om 09:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik krijg mijn Sony Xperia E4 niet meer opgestart. Als ik heb in de lader steek blijft het lichtje de ganse tijd rood. Ik heb hem al aangesloten op de computer en allerlei methodes geprobeerd, maar niks werkt. Gesteld op 17-7-2016 om 14:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan ik op deze Sony-Ericson E een SD kaart bij steken omdat mijn apparaat constant aangeeft dat ik voor de bewerking te weinig geheugen heb. En gaat het apparaat de apps die erop staat op de Nieuwe SD kaart overschrijven? Gesteld op 16-5-2016 om 20:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een sony experia maar ik ben mn toegangscode vergeten en weet niet hoe ik er terug op moet . (Er zit geen sim kaart in ) Gesteld op 4-5-2016 om 17:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • voicemail teken blijft boven in beeld staan hoe krijg ik dat weg sony e 1 heb hollandse nieuwe hoe los het op Gesteld op 24-4-2016 om 15:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe sla ik mijn telefooncontacten op mijn simkaart op ? Gesteld op 21-4-2016 om 16:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Dat lukt niet je moet je telefoon op je Gmail acount opslaan dat vraagt hij ook waar je hem op wilt slaan je kan hem in je telefoongeheugen opslaan of oP je account je kan hem dus niet op je simkaart opslaan
   Groetjes Daniël Geantwoord op 22-4-2016 om 20:36

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Sony Xperia E1 Het lukt mij niet om bestanden van mijn telefoon over te zetten naar mijn SD kaart...
  Kan u me aangeven wat de juiste te volgen stappen zijn aub Gesteld op 19-4-2016 om 11:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb mijn telefoon gereset maar daar door ben ik al mijn telefoon nummers kwijt hoe kan ik de telefoonnummers later weer op vragen ik heb hem niet op sim kaart gezet Gesteld op 29-2-2016 om 21:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bij het installeren van Whatsapp geeft het toestel aan dat ik te weinig opslagruimte heb. Ik heb al apps verwijderd. Hoe kan ik van SDkaart de standaard-opslaglocatie maken?
  dirk.leurink@gmail.com Gesteld op 17-2-2016 om 10:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn telefoon geeft steeds aan dat hij voor 85 % vol is nu heb ik een SD kaart gekocht maar weet niet waar ik die in moet stoppen? Gesteld op 8-2-2016 om 14:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe blokker ik een telnr in mijn gsm sony xperia e3 Gesteld op 5-2-2016 om 14:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik inkomende prive nummers en onbekend blokkeren aub . Dringend Gesteld op 12-1-2016 om 18:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb foto's verwijderd zoals voorzien maar toch staan deze blijkbaar nog op mijn smartphone wanneer ik die binnenhaal op pc. Hoe krijg ik die weg? Gesteld op 6-1-2016 om 12:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe zet ik foto's die in het intern geheugen staan naar mijn sd kaart? Gesteld op 5-12-2015 om 22:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik ben mijn beveiligingscode van mijn Sony Xperia Z2 vergeten Gesteld op 19-11-2015 om 21:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Als ik een berichtje typ krijg ik een klavier. Die is plotseling verdwenen. Hoe kan ik die terugplaatsen zodat ik opnieuw een berichtje kan schrijven ? Gesteld op 1-11-2015 om 10:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Welk Earphone moet er op Sony xperia E C1505?weet iemand het type nummer a.u.b. bij voorbaat dank? Gesteld op 27-10-2015 om 11:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik krijg mijn gsm niet meer aan wat moet ik doen
  Gesteld op 4-10-2015 om 11:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe zet ik mijn sony ericsson naar fabriekstand?????? Gesteld op 1-10-2015 om 19:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • vervolg van 22-10-2015 ;en dan op "fabrieksinstellingen reset" duwen en bevestigen. je kan ook op Reset Instellingen duwen dan ben je je gegevens tenminste niet kwijt.Geantwoord op 27-10-2015 om 10:07

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Ik kan niet meer bellen of sms'en er staat enkel noodoproepen Gesteld op 22-9-2015 om 19:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • zit je simkaart scheef of is je simkaart abbonnement afgelopen of geblokkeerd door je provider het heeft meestal iets met je simkaart te maken?succes je kan ook een prepaid nemen van lebara..of vodaphone..of bel simpel..of sommige zijn gratis en erzijner ook waarbij je moet betalen dus ???Geantwoord op 27-10-2015 om 11:33

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Kan geen apps verplaatsen naar intern geheugen (SD kaart) Gesteld op 21-9-2015 om 13:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe jan ik mijn whatapp terug halen deze is vereijdert Gesteld op 19-9-2015 om 13:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • heb de baterry uitgehaald tijdens het updaten en er komt alleen maaar android op ie wil niet meer aan Gesteld op 14-9-2015 om 19:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe verwijder ik al mijn foto,s uit mijn sony experia E C 1505? Gesteld op 13-9-2015 om 12:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Je kan bij kijken naar de foto's op foto tikken en dan komt oa vuilbakje op scherm. En zo kan je wel foto per foto verweideren. Makkelijker is zoals reeds gemeld via USB toestel aan computer hangen en de tel als USB geheugenstick of geheugenkaart bewerken. Dan kan je alles in de fotomapje selecteren en wissen.Geantwoord op 13-9-2015 om 19:54

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • heb sd kaart geplaatst maar tel geeft aan te weinig ruimte Gesteld op 7-9-2015 om 11:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe en met wat voor menu kan ik Chat app installeren? Gesteld op 15-8-2015 om 18:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik smsjes terug halen uit de prullenbak ?
  Gesteld op 2-8-2015 om 20:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Vergrendel code vergeten ik kom niet meer in me telefoon hoe moet ik em resetten Gesteld op 22-7-2015 om 13:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • op je pc WIN-UFO_v4.0Full installeren dit progj leest alle bestaande inlog en wachtwoorden op je pc of mobiel of wat dan ook succes!! en laat dit zien in div mappen!Geantwoord op 27-10-2015 om 11:00

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • sinds vanmorgen ontvang ik geen sms,s meeren komen er ook geen gesprekken via de mobiel binnen.Oplossing? Gesteld op 13-7-2015 om 12:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bij telefoongesprekken hoor ik degene die ik aan de lijn heb na enige tijd niet meer.. Zij mij wel.. Hoe los ik dit op? Gesteld op 9-7-2015 om 15:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • telefoon naam geven in verband met carkit nu c1505 in eigennaam Gesteld op 12-6-2015 om 12:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hallo ik heb een sony experia e en heb laatst de code gewijzigt. ik weet het niet meer en weet ook niet hoe ik het kan risetten. ik wil graag weten hoe ik weer op mijn telefoon kan want ik heb het inmiddels al 10000 keer fout getypt XD. ik denk niet dat iemand gaat antwoorden want dat doen mensen bijna nooit... maar als je het dan toch weet laat het mij weten... alvast heel erg bedankt en ik weet dat dit een rare brief is, maar ik ben 11 haha. help mij anders krijg ik op mijn donder en dan mag ik nergens meer heen want dan ben ik niet bereikbaar. het kan ook zijn dat er een paar typfoutjes in deze brief zitten, negeer het maar. veel succes met oplossingen bedenken. ik wil graag ook alle dingen die op mijn telefoon staan houden en niet dat alles oppeens weg is.. nou ja bedankt alvast doei
  Gesteld op 9-6-2015 om 18:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • nou eigenlijk weet ik het niet maar je kan misschien ja... er staat een soort van code achter op je sim kaartje.. die kan je intoetsen en dan doet ie het misschien. anders kan je ook gewoon je sim kaart in een andere telefoon doen Geantwoord op 9-6-2015 om 18:31

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • als het de pincode van je simkaart is kan je een puk code ingeven ; die staat normaal op een kaartje waar je sim kaart in bevestigd was; als je deze puk code niet meer weet moet je contact opnemen met je provider ( proximus ; mobistar ; telenet )Geantwoord op 10-6-2015 om 10:29

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Hallo iedereen, ik heb een experia E4, en ik vind niet hoe ik het melding geluid van een inkomend SMS en van een beschikbaar wifi netwerk kan scheiden. Het is zo dat mijn toestel altijd een melding geeft als er een wifi netwerk beschikbaar is en ik dus nooit weet ik het een inkomend SMS is of een beschikbaar netwerk. Ik zou graag enkel een melding krijgen als er een SMS binnen komt en niet om de 10 meter een melding van beschikbaar wifi netwerk. Gesteld op 28-5-2015 om 10:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • je kan het geluid ervan ook uitzetten bij instellingen en dan bijv. je sms geluid anders maken dan die van de melding van een beschikbaar wifi ding.. veel succes Geantwoord op 9-6-2015 om 18:32

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Probeer het programma Whatsapp te downloaden uit de Googleplaystore, dit lukt niet want ik krijg de melding, onvoldoende geheugen, terwijl ik een SD kaart van 16 GB geplaatst heb, waar nog 14,6 GB ruimte op is. Hoe los ik dit op? Gesteld op 14-5-2015 om 18:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hey, ik wacht mee op dit antwoord, want ik zit met hetzelfde probleem. Maar dan voor de xperia e3... Best vervelend!! Staat bijna niks op het toestel, en toch is het bijna vol... :s Geantwoord op 17-5-2015 om 17:56

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • het kan ook zijn dat je bijv. een heel lang filmpje hebt of dat je een andere telefoon nodig hebt en op deze geen whatsapp kan downloaden of dat je hem misschien moet opladen ofzo.. het kan ook zijn dat je wifi niet aanstaat waardoor je het niet kan downloadenGeantwoord op 9-6-2015 om 18:34

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Hij schrijft de apps niet (automatisch naar de SD kaart) en het appje Move2SD werkt ook niet.

   Je kan android zo instellen dat apps automatisch op de SD kaart gaan, ( zie Link of Link bijvoorbeeld, dat werkte op mijn telefoon) maar je hebt waarschijnlijk (net als die ik voor mijn zoontje heb gekocht) een toestel met 4.4.2. android? Daarop zijn de rechten op de externe sd kaart zwaar verminderd.

   Je kan evengoed de default install naar de externe SD laten wijzen, het helpt wel iets, maar niet genoeg, waarschijnlijk.

   Ik heb al gegoogeld of je de E1 kan rooten, maar dat schijnt niet echt een succes te zijn...Geantwoord op 14-6-2015 om 17:56

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Het lukt me niet om de code te veranderen soenniet ik dat doen??? Gesteld op 12-5-2015 om 21:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • moet ik contact nemen met telenet
  of heb ik een foute instelling
  mijn mails kan ik met een nieuw
  aangemaakt mailadres niet verstuurd krijgenenvenzo geen ontvangen
  help aub Mieke Gesteld op 2-5-2015 om 23:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik zou graag de vergrendeling op mijn toestel opheffen, helaas staat onder instellingen de optie 'geen' en 'vegen' niet beschikbaar, hoe zou ik dit kunnen oplossen? Gesteld op 2-5-2015 om 16:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik kreeg van iemand een wattappje maar wil diegene weer uit mijn wattapp lijst verwijderen. Hoe doe ik dit.
  Gesteld op 29-3-2015 om 22:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wat moet ik doen ik ben mijn telefoon code vergeten Gesteld op 26-3-2015 om 12:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoi, ik heb apps gedowload zoals: tinder, subwaysurfer maar ik kan ze niet spelen, ik vind ze wel terug in play store maar dan kan ik er niet op hoe kan ik erop?? Gesteld op 25-3-2015 om 17:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb 20 smileys. Ik heb vernomen dat je er meer kunt hebben. Hoe werkt dit. Ik ben al naar instellingen geweest, naar persoonlijk maken. Ik vind het niet. Gesteld op 25-3-2015 om 12:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Dat gaat niet, ik heb een app gedownload waarmee het wel lukt en niet veel MB in beslag neemt '' emojikeybord pro'' Geantwoord op 20-5-2015 om 23:35

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • wil selfie maken en weet niet hoe dat moet met deze gsm? Gesteld op 17-3-2015 om 12:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • De Xperia E heeft slechts 1 camera dus op fototoestel zetten, indien niet meer tussen de apps downloaden, en toestel omdraaien en met knopje op zijkant of die op het scherm foto trekken! En hopen dat je erop staat.

   Geantwoord op 17-3-2015 om 19:08

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Hoe maak ik een delfie met mijn sony xperia 1? Ik zie nergens een knop . Gesteld op 16-3-2015 om 00:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan het geluids volume worden ingesteld voor binnenkomende sms Gesteld op 8-3-2015 om 16:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • beste
  als ik een headset wil aan sluiten speelt hij de muziek gewoon af door de speakers
  hij wil niet met de headset wat kan ik hier aan doen? Gesteld op 7-3-2015 om 13:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Sommigen headset worden niet ondersteund door sony. Bv. Mijn WESC BASS wordt niet ondersteund, oortjes gaan veeel gemakkelijker of je moet een bluetooth headset kopen bv. Van sony voor €99,99 Geantwoord op 20-5-2015 om 23:37

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Als mijn telefoon opstart is er een melding van ongeldige kaart.
  Gesteld op 2-3-2015 om 08:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Als ik het telefoonnummer heb ingevoerd om te bellen, wordt na enkele seconden het scherm zwart en kan ik met geen mogelijkheid de oproep beeindigen. Gesteld op 13-2-2015 om 16:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo, Ik heb de xperia e3 en wil graag een nieuw contact er inzetten, maar hij slaat hem maar niet op bij mijn contacten ! Tevens lukt importeren van de simkaart niet ... wat doe ik verkeerd of hoe kan dit verholpen worden?
  Las ergens dat je sim eerst je nieuwe mob moet herkennen ofzo, maar hoe doe ik dat dan ? ><
  Alvast bedankt voor de antwoorden ! Gesteld op 30-1-2015 om 11:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb dit probleem ook gehad en heb dit opgelost door bij contacten ergens op instellingen te drukken en dan kon ik ergens selecteren 'sim contacten weergeven' 'telefoon contacten weergeven' het is misschien even zoeken maar ik hoop dat het helpt!! Geantwoord op 2-5-2015 om 16:49

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • hallo,
  heb xperia c1505 die steeds in opstart blijft hangen. krijg eerst in tekst "sony" dan "Xperia" en dan blijft hij hangen in die gekleurde lijnen die over het scherm waaieren. en dit blijft duren zelfs meer dan 1u. enige mogelijkheid is batterij verwijderen! dit na opladen wegens volledig platte batterij.
  ook reeds aan uit knop lang in gehouden alsook in combinatie met volumeknopjes en andere alsook alle knopjes gelijk zonder resultaat.
  ook geprobeerd met andere batterij van werkende c1505 zonder resultaat.
  ook bij sony pc companion kan hij niet gevonden worden!?!
  iemand een idee Gesteld op 27-1-2015 om 10:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo,

  Als ik wil bellen kan ik de gene die ik bel niet horen hoe kan dat? Zou iemand mij kunnen helpen aub Gesteld op 22-1-2015 om 20:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan naar 1 nr geen bericht meer versturen maar naar de rest wel hoe komt dit? Gesteld op 22-1-2015 om 12:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • opslagruimte telefoongeheugen wat kan ik daar aan doen Gesteld op 19-1-2015 om 13:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • als ik moet raden om dat veel vragen onduidelijk gesteld zijn ....ccleaner installeren ? apps opruimen, cq oude apps verwijderen?? Geantwoord op 27-10-2015 om 10:36

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • als ik een oproep krijg gaat die regelmatig direct naar mn voicemail en krijg ik een bericht
  hoe kan nik dit oplossen Gesteld op 16-1-2015 om 16:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb een sony xperia c1505 en ik heb ook oordoppen van sony, maar als ik deze oordoppen in mijn telefoon steek staat er accesoire wordt niet ondersteund. Heel raar vind ik dit want je zou toch juist denken dat sony oordoppen wel passen op een sony toestel, kunnen jullie mij aub helpen om dit probleem op te lossen....? Gesteld op 12-1-2015 om 10:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • gebruiksaanwijzing experia c1505 c1504 nederlandstalig Gesteld op 10-1-2015 om 17:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony Ericsson Xperia E C1505 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony Ericsson Xperia E C1505 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,85 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info