• Hallo iedereen, ik heb een experia E4, en ik vind niet hoe ik het melding geluid van een inkomend SMS en van een beschikbaar wifi netwerk kan scheiden. Het is zo dat mijn toestel altijd een melding geeft als er een wifi netwerk beschikbaar is en ik dus nooit weet ik het een inkomend SMS is of een beschikbaar netwerk. Ik zou graag enkel een melding krijgen als er een SMS binnen komt en niet om de 10 meter een melding van beschikbaar wifi netwerk.

    Gesteld op 28-5-2015 om 10:29 in forum Sony Ericsson Xperia E C1505 Misbruik melden
    • je kan het geluid ervan ook uitzetten bij instellingen en dan bijv. je sms geluid anders maken dan die van de melding van een beschikbaar wifi ding.. veel succes Geantwoord op 9-6-2015 om 18:32

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info