• Ik wil de ISO waarden kunnen veranderen, hoe doe ik dat ??? Mijn camera is een HX400V.

  Dank U wel.

  Gesteld op 20-1-2016 om 15:06 in forum Sony DSC-HX400V Misbruik melden
  • Zet de camera in de P of A-stand. Druk op MENU en selecteer links bovenin het camera symbool. In dit item kun je de ISO aanpassen. Geantwoord op 20-1-2016 om 16:13

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Zet de camera op Bv.P A S M of film. Druk op de Fn toets en ga naar onder balk rechts boven
   op iso staan en dan kun je iso waarden aanpassen met de pijltjes naar onder of boven en dan op ok.Ook in menu kun je iso aanpassen

   groetjes en succes Geantwoord op 21-1-2016 om 21:41

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info