• Kan je dit toestel resetten? Er staan tekens in het display die ik er niet uit krijg

  Gesteld op 23-5-2017 om 10:10 in forum Sony DSC-HX300 Misbruik melden
  • Je kan de DSC-RX100 op de volgende manier naar de fabrieksinstellingen terugstellen: MENU-tab 3-Initialiseren-terugstellen. Geantwoord op 23-5-2017 om 12:06

   Waardeer dit antwoord (8) Misbruik melden
  • Ik zou graag de handleiding van mijn camera willen krijgen het zij door kosten die er aan verbonden zijn ,Cyber shot DSC HX 300 Geantwoord op 24-5-2017 om 00:56

   Waardeer dit antwoord (6) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info