Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
SUBWOOFER
SUR L
SUR R
FRONT R
CENTER
FRONT L
Hovedenhed/
Päälaite
Surroundforstærker/
Surround-vahvistin
4-187-307-21(1)
©2010 Sony Corporation
Hurtig opsætningsguide/Pika-asennusopas
BDV-IZ1000W
1
Tilslut højttalerne/Kytke kaiuttimet
Start med at samle højttalerne (se din Vejledning til installation af højttalere), og tilslut derefter højttalerkablerne, så de svarer til
farverne på SPEAKERS-stikkene på enheden.
Kokoa ensin kaiuttimet (lisätietoja on Kaiuttimen asennusohjeessa) ja kytke sitten kaiutinjohdot laitteen SPEAKERS-liitäntöihin niiden
värien mukaan.
Hovedenhedens bagpanel/
Päälaitteen takapaneeli
FRONT R
FRONT L
WOOFER
CENTER
SPEAKERS
Rød
Punainen
Hvid
Valkoinen
Grøn
Vihreä
Lilla
Violetti
Surroundforstærkerens bagpanel/
Surround-vahvistimen takapaneeli
EZW-RT10
L
SURROUND BACK
IMPEDANCE USE
3-16
SURROUND SELECTOR
R
SPEAKERS
Blå
Sininen
Grå
Harmaa
Sådan sluttes højttalerkablerne til centerhøjttaleren og subwooferen
Kaiutinjohtojen liittäminen keskikaiuttimeen ja bassokaiuttimeen
Slut højttalerkablet med farvet kabelkappe til ./Liitä väriholkillinen kaiutinjohto :aan.
Højttaleren set bagfra/
Kaiuttimen takaosa
2
Tilslutning af tv/set-top-boks/Kytke televisio tai digisovitin
Vælg video- og lydtilslutningsmetode afhængigt af stikkene på dit tv eller din set-top-boks.
Valitse käytettävät kuva- ja ääniliitännät television tai digisovittimen liitäntöjen mukaan.
Tilslutning til dit tv/Liittäminen televisioon
VIDEO
KUVA
Metode 1*/
Tapa 1*
Metode 2*/
Tapa 2*
SAT/CABLE
COAX
OPT
TV
DIGITAL IN
Y
P
B
/C
B
P
R
/C
R
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO
OUT
AUDIO OUT
L
R
TV/VIDEO
P
B
/C
B
P
R
/C
R
Y
COMPONENT VIDEO IN
HDMI IN
VIDEO IN
ARC
IN 1
IN 2
OUT
HDMI
Metode 3*/
Tapa 3*
*Kabel medfølger ikke./*Kaapeli on lisävaruste.
Tilslutning til din set-top-boks/Liittäminen digisovittimeen
Hvis du ikke bruger en set-top-boks, skal du gå til afsnittet "Tilslutning af tvet (lydtilslutning)" i din Betjeningsvejledning.
Jos käytössä ei ole digisovitinta, katso lisätietoja käyttöohjeen kohdasta ”Television kytkeminen (ääniyhteys)”.
LYD
ÄÄNI
Metode 1*/
Tapa 1*
AUDIO IN
L
R
AUDIO
SAT/CABLE
OPT
OPT
TV
DIGITAL IN
L
R
AUDIO OUT
ARC
IN 1
IN 2
OUT
HDMI
HDMI OUT
OPTICAL
DIGITAL OUT
Metode 2*/
Tapa 2*
Metode 3*/
Tapa 3*
*Kabel medfølger ikke./*Kaapeli on lisävaruste.
Yderligere oplysninger findes i din Betjeningsvejledning.
Lisätietoja on käyttöohjeessa.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony BDV-IZ1000W bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony BDV-IZ1000W in de taal/talen: Dansk als bijlage per email.

De handleiding is 0,78 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info