• Beste,

    Ik heb een toestel Sonora Relax. Dit toestel staat in een ruimte waar geen internet is. Via DAB heb ik een perfecte ontvangst en dus ook voorkeurzenders geprogrammeerd.
    Welnu als ik van de ene voorkeurzender naar de andere wil, begint het toestel naar internetverbindingen te zoeken. Ik kan ook het volume niet veranderen. Via de returnknop op het toestel kan ik wel naar een andere voorkeurzender. Dit is wel niet de methode. Hoe kan ik het zoeken naar internetverbindingen uitschakelen?
    Soete Philippe

    Gesteld op 1-1-2019 om 10:52 in forum Sonoro DAB radio Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info